• HELSECOACH Når god helse og livskvalitet teller MELD MEG PÅ TRUSTED PROFESSIONALS
 • Helsecoach & Mental Trener (160 CPD poeng)

 • Helsecoach & Mental Trener

  Ønsker du å veilede og støtte andre til et sunnere og mer balansert liv?
  Da kan NOCNAs sertifiserte helsecoachutdanning være det viktigste og mest riktige skrittet for deg.

  Den som arbeider som NOCNA Helsecoach hjelper mennesker med effektive og bevisstgjørende helsefremmende tiltak for å holde seg energisk og frisk.

  Utdanningen passer for deg som:

  • Har en lidenskapelig interesse i å arbeide med mennesker og ulike livsstilsproblemer relatert til ernæring, helse, livsstil, og trening
  • Arbeider som helsepersonell og ønsker få kunnskap til å arbeide mer aktivt med ulike livsstilsproblemer
  • Vil utvikle din kompetanse i din nåværende faglige rolle for å få en større bredde av din kunnskap og arbeide mer aktivt med helse på arbeidsplassen
  • Arbeider som selvstendig næringsdrivende innen helsefremmende arbeid og ønsker å utvide din kunnskap
  • Ønsker å utvikle og utdype din kunnskap som privatperson for å dra nytte av disse i hverdagen og familien

  Som NOCNA utdannet helsecoach vil du ha de verktøy og strategier du trenger for å kunne motivere mennesker til en sunn livsstil. Utdanningen er for deg som ønsker enkle teknikker og metoder som fremmer helsen. 

  Du vil blant annet kunne arbeide med:

  • Gi veiledning i spørsmål knyttet til livsstil og helse
  • Tilby individuell helse- og kostholdscoaching
  • Arbeide med å forebygge ulike folkehelsesykdommer
  • Tilby verktøy og metoder for å hjelpe andre mennesker til en sunn og bærekraftig livsstil

  Ingen formelle kvalifikasjoner kreves for opptak. Det viktigste er at du har en brennende interesse for dette området. Du trenger ikke universitetsutdanning for å arbeide med helse. NOCNA Helsecoach utdanning er internasjonalt akkreditert og gir deg formelle CPD studiepoeng.

 • Datoer
  Helsecoach Vår 2024

  Modul 1: 17 jan 2024 kl 09-15
  Modul 2: 14 feb 2024 kl 09-15
  Modul 3: 13 mars 2024 kl 09-15
  Modul 4: 17 april 2024 kl 09-15
  Modul 5: 22 mai 2024 kl 09-15

  Forutsetter at du har deltatt på NLP Practitioner & NLP Master Practitioner.

  Online kurs i positiv psykologi i egen tid
  VEKS kurs online i egen tid
  Coachingpraksis i egen tid
  Mental Trener i egen tid

  Praktisk info

  Opptakskriteria: Godkjent NLP Practitioner & NLP Master Practitioner

  Varighet: Deltidsutdanning med individuell progresjon. De fleste bruker ca 6 mnd – 1 år på å bli ferdig.

  Sted: Online

  Oppbygging: Helsecoach bygger på NLP Practitioner & NLP Master Practitioner. Helsecoach undervisning 1 dag månedlig online (5 dager) + Design Your Life 1 dag + praktisk coaching.
  Online -deler: Positiv psykologi, VEKS kurs & Mental Trener sertifisering.

  Opptakskrav helsecoach fordypning: NLP Practitioner og NLP Master Practitioner. Medlemskap og ansvarsforsikring i profesjonell fagorganisasjon for NLP. Du trenger ikke å være helsepersonell eller ha NLP Coach utdanning for å ta Helsecoachutdanning.

  Type: Voksenutdanning, videreutdanning, Delvis online

  Fagorganisasjon: Utdanningen kvalifiserer for medlemskap og ansvarsforsikring i Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN).

  Pris

  Alternativ A: Pakketilbud Kr 85000,- (normalpris 105000,-) (inkluderer NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, Helsecoach, Mental Trener, Design Your Life, positiv psykologi & VEKS kurs.

  Alternativ B: Helsecoach nivå alene med Mental Trener kr 39500,-. Høst-spesialtilbud frist 12.09 kr 32500,-. Begrenset med plasser.

  Hos oss kan du dele opp betalingen. Søk her.

  Om Oss
 • Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 + 80 CPD poeng.

  • 30 års erfaring

   NOCNA er toneangivende på fagfeltet

  • Internasjonale studiepoeng (CPD)

   NOCNA har utstedt over 5000 CPD poeng det siste året

  • Markedsleder

   NOCNA har avholdt mer en 250 NLP & Coachutdanninger

  • Kurs/utdanninger

   NOCNA tilbyr mer enn 32 ulike kurs og utdanninger

 • Hva er helsecoaching?

  • En supplerende og helsefremmende metode/prosess
  • Endrer livsstilsrelatert atferd for bedre helse og livskvalitet
  • Et praktisk fag

  Helsecoaching er en supplerende helsefremmende metode/prosess og ingen erstatning for medisinsk eller psykologisk behandling. Tanker, følelser og overbevisninger er sentralt i NOCNAs utdanning. Helsecoaching er et praktisk fag som handler om å utvikle potensiale, flytte grenser, bevisstgjøre og ansvarliggjøre. Helsecoaching bidrar til å avklare nåværende ståsted, ønsket retning og strategier for å komme dit.

  Hvorfor skal du lære Helsecoaching?

  • Helsefremmende verktøy
  • Flere karrieremuligheter
  • Gir deg et konkurransefortrinn

  Helsecoachutdanningen gir deg et stort konkurransefortrinn og mange gode karrieremuligheter. Metoden fokuserer på helse, livsstil, og frisklivscoaching og gir læring og integrasjon av helseverdier, coaching teknikker, helsefremmende verktøy og selvhjelpsverktøy. Helsecoaching er ikke “alternativ medisin” eller “alternativ behandling”. Den er en supplerende, kompletterende kommunikasjons- og helsefremmende verktøykasse.

  Hva gjør en helsecoach?

  En helsecoach bistår individer med å forstå og forholde seg til egen helsetilstand og sette seg mål for mestring, aktiv handling og empowerment. En helsecoach jobber med å fremme helsen og styrke det man selv kan gjøre i forhold til egen helse. Helsecoachen arbeider gjerne en-til-en, og har gode fagkunnskaper innenfor motiverende intervjuteknikk og høy etisk bevissthet. Helsecoachen går selv foran som en god rollemodell med sunne, friske helsevaner. Derfor forplikter seg helsecoachen også til stadig å oppgradere sine kunnskaper og praktiske ferdigheter. En helsecoach motiverer både personer og grupper av personer til å ta vare på sin helse. 

  Hvor brukes Helsecoaching?

  Det er et stort rom i samfunnet for mennesker med helsecoachingkompetanse. Helsepersonnell setter stor pris på denne kompetansen. Noen kombinerer kompetansen med nåværende eller tidligere yrke, mens andre ser muligheter for nye yrkesveier. NOCNAs uteksaminerte helsecoacher har fått arbeid bl.a. ved frisklivssentraler, treningssentre, NAV, kompetansesentre, opplæringsenheter, rekrutteringsbedrifter, jobb og arbeidsformidling og konsulentselskaper.

 • Hvordan kom Helsecoaching til Norge?

  Begrepet Helsecoaching ble introdusert til Norge av NOCNA’s grunnlegger Gillian Godtfredsen og hennes kollega Melinda Merunada. Godtfredsen er PhD i Life Coaching og holdte det første lifecoaching kurs i Norge på midten av 90- tallet. Merunada er PhD, og hun har en Master i Folkehelse, Master i Medisinsk Vitenskap, Master i Psykologi, Master i Voksenpedagogikk og er også autorisert fysioterapeut.

   

  • NOCNA tilbyr en kvalitetssikret og formelt akkreditert profesjonsutdanning basert på NLP, coaching, kognitiv psykologi, mindfulness, frisklivstilbud og helsefremmende arbeid.

   

 • Målgruppen for studiene er:

  • Helsepersonell som ønsker å benytte helsecoaching og/eller NLP som en del av sitt arbeid
  • Fagspesialister som ønsker å benytte helsecoaching og/eller som metode, i tillegg til sine tradisjonelle faglige virkemidler
  • Personer som ønsker personlig vekst, faglig utvikling, inspirasjon og påfyll i sitt arbeid
  • Ledere, veiledere, rådgivere og andre som har ansvar for personal og HR

  Hva vil du lære?

  • Coache individer og grupper for helsefremmende prosesser
  • Intergrere personlig kompetanse og praktiske ferdigheter
  • Bruke NLP og helsecoaching for å tilnærme seg fysiske utfordringer i kroppen
  • Anvende motiverende intervju for å fremme helse og bistå i atferdsendring
  • Mestre teknikker som påvirker helsen i positiv helsefremmende retning
  • Utarbeide effektive strategier for optimal helse

  Læringsmetodene støtter optimal integrering:

  Treningen er interaktiv med et høyt pedagogisk nivå. Fokus er på kandidatens kunnskaper, kompetanse og praktiske ferdigheter som helsecoach. 

  Diverse info sertifisering

  Utdanningsdatoer

  Kursdagene med undervisning er oftest fra kl 0900-1500. I tillegg kommer andre online deler utenom disse dagene.

  Først etter fullført NLP Practitioner og NLP Master Practitioner kan du ta Helsecoach utdanning.
  Skriftlige og praktiske oppgaver, integrering, fordypning, teoretisk og praktisk eksamen


  Yrkesveier

  Det  er et stort rom i samfunnet for denne type utdanning og yrkesmulighetene er mange. Studieretningen kvalifiserer kandidaten til å arbeide med praktisk utøvelse og tiltak knyttet til menneskelig kommunikasjon, friskvern, informasjonsarbeid, helsefremmende arbeid, helsecoaching og motiverende livsstilscoaching.  Kandidater skal etter endt utdanning ha utviklet praktisk innsikt i helsecoaching, og utviklet en høy yrkesetisk forståelse og gode evner og ferdigheter for aktivt arbeid med helsecoaching.

  Studiet gir kompetanse for arbeid der kunnskap om innlæringsstiler, endringsarbeid, mestring, konflikthåndtering og kundebehandling er etterspurt. Den typiske arbeidssituasjonen vil således være at man utøver sitt fagfelt enten en til en med andre mennesker og/eller i team og grupper. Med helsecoach-utdanning i ryggen står kandidaten godt rustet for arbeidslivet i det offentlige rom, privat og/eller innenfor bedrifter for organisering og iverksetting av helsefremmende tiltak.

  • “Valget falt på Nocna og det har vært en reise jeg ikke ante jeg kom til å ta da jeg begynte. Dette er mer enn å lære seg noen nye ferdigheter, dette er læring for livet. Jeg har lært veldig mye om meg selv og mine ressurser både av lærerne og av mine medstudenter. Evig takknemlig for dette! Og jeg vil gjerne bringe det videre til andre mennesker fordi jeg vet hvilken fantastisk effekt det har på livet. Jeg og alle mine klienter på jobben har sluttet å burde! Den viktigste lærdommen jeg tar med meg er at “If you can dream it, you can (actually!) do it”

   Kristin Nicolaisen
   Helsecoach, NLP Master Practitioner, Kateket
  • “Det har vært godt å være en del av en utdannelse som har vært pedagogisk i alle prosesser. Jeg har lært prosesser som kan hjelpe i alle menneskers hverdag hvis vi skal tenke helhet i tilfriskning. Er utrolig takknemlig for denne utdannelsen og lærdommen jeg har fått del i. Deilig å være vitne til en utdannelse der lærerne er stolte av faget sitt. Tusen takk! “

   Line Ottem
   Psykiatrisk sykepleier, Helsecoach
  • “Jeg har blitt bevisst måten jeg kan utnytte mine egenskaper på en god måte for andre og for meg selv. Jeg har lært hva det er som gjør at jeg kan kontrollere min egen tilstand og ta kontroll over mine uønskede emosjoner. Jeg har blitt en bedre sykepleier og miljøarbeider.”

   Katinka Schjerven Eriksen
   Sykepleier, Miljøarbeider, Helsecoach
  • “En spennende og veldig lærerik utdanning. Som lege har jeg fått fantastiske verktøy som kan hjelpe andre mennesker til bedre helse. I arbeidet med mennesker er det så viktig å være bevisst sin kommunikasjon. Jeg har lært at målsetning er enormt viktig for at endring skal skje. Helt fantastisk utdanning som burde vært en del av ordinær helseutdanning. “

   Cornelia Gåskjenn
   Lege, Helsecoach, Professional Coach, NLP Trainer, NLP Pedagog
  • “Utdanningen er et bunnsolid fundament som jeg kan bruke i min hverdag som både tannlege og healer. Jeg bruker til stadighet de teknikker jeg lærte, både overfor pasienter med tannlegeskrekk – og sammen med klienter ved å gi dem en pådriver til å ta i bruk egne ressurser.”

   Bjørg Neverdal
   Tannlege, NLP sertifisert, Professional Coach, Registrert Healer MNHA
  • “Veldig profesjonell utdanning, lærerik og ekstremt nyttig for min prosess personlig og profesjonelt. Veldig glad for de høye kravene for fullføring av utdanningen. Jeg har fått dekket “hullet” jeg har hatt i fysioterapi.”

   Kristine Bull Engelstad
   Fysioterapeut, NLP Master Practitioner, Helsecoach
 • Nysgjerrig på hypnoterapi, coaching, NLP eller mindfulness? Meld deg på vårt nyhetsbrev!