Hypnoterapeut

Hypnoterapeut-utdanning som gir 60 internasjonale studiepoeng (CPD).
Home » Studier og kurs » Psykologi og hypnose » Hypnoterapeut

Fortløpende oppstart, online (nettstudier)

Forkunnskaper: Selvhypnose

Akkreditering: 60 formelle CPD poeng

Utdanningen består av 2 deler online:

Del 1: Diploma in Hypnosis (engelsk, teoretisk, oppgaver kan sendes inn på norsk)
Del 2: Sertifisert Hypnoterapeut (alt på norsk) (praktisk fokus, inneholder demonstrasjoner, teknikker)

Påmelding Her.

€ 1750,- | Tilsvarer ca. 17500,- norske kroner

Hos oss kan du dele opp betalingen. Søk her.
Etterpå, send en mail til utdanning@nocna.no og fortell om at du har søkt nedbetaling via svea.

Hypnose og hypnoterapi for å overkomme sine fysiske og psykiske utfordringer.

Stadig flere mennesker tar i bruk hypnose og hypnoterapi for å overkomme sine fysiske og psykiske utfordringer. Hypnose er også et kraftfullt og effektivt verktøy for å hjelpe mennesker til å sette seg mål og nå dem. Med denne utdanningen vil du lære teknikker som hjelper mennesker kommer i kontakt med det ubevisste sinn og omprogrammere den slik at de kan få ønskede positive forandringer.

Hypnose benyttes av mennesker verden over. I næringslivet, idretten, helsesektoren og der hvor høyt fungerende mennesker ønsker å fremme måloppnåelse, ressursutvikling, helse og livskvalitet.

 

Denne hypnoseutdanning er for de som ønsker å lære hypnose som verktøy for helse, utvikling og mestring. Utdanningen egner seg spesielt godt for mennesker som jobber med mennesker innenfor prestasjon og/eller helse. Fagansvarlig for NOCNAs hypnoseutdanning er godkjent for å skape og levere kurs og utdanninger for leger og annet helsepersonell. Utdanningen er akkreditert med 60 internasjonale studiepoeng (CPD) og gir deg faglig utvikling/kompetanseheving/videreutdanning.

NOCNA har lang erfaring innenfor arbeid med hypnose. Studiets innhold og gjennomføring er optimalt tilrettelagt psykologisk og pedagogisk av fageksperter.

Se hva våre studenter sier.

UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 60 CPD poeng.

Innhold

Utvikle dine kunnskaper og ferdigheter innen hypnose. Lær å benytte hypnose for målsetning, problemløsning, konflikthåndtering, kreativitet, å overkomme hindringer, strategiarbeid og til å oppnå nye positive resultater.

For å få til ønskede endringer er det viktig at man kan få kontakt med det ubevisste sinn. Den hypnotiske tilstanden er en tilstand hvor det bevisste og det ubevisste sinn kan samarbeide på en positiv måte. Jo mer du klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sinn sammen om felles tanker, mønstre og ønsker, jo større en sannsynligheten for å oppnå det du ønsker.
Med hypnose kan du hjelpe andre med sine psykiske, fysiske og emosjonelle utfordringer.

Læringsinnhold

Gjennom hypnoseutdanningen vil du få kunnskap og kompetanse innenfor et viktig helsefremmende verktøy.
Hypnoseutdanningen krever ingen spesielle forkunnskaper. Du vil lære om:

 • Introduksjon og bakgrunn til fagområdet
 • Fordeler med hypnose & hvordan virker det
 • Hypnose – manuskript
 • Hypnose og den hypnotiske prosessen
 • Myter om hypnose, Det bevisste og det ubevisste sinn & underbevisstheten
 • Kontakt med underbevisstheten
 • Miltonmodellen
 • Hypnotiske prinsipper og arbeid med det ubevisste sinn
 • Hypnotisk språk og nominaliseringer
 • Selvhypnose og tankens kraft
 • Hypnose og regresjon
 • Hypnose – språklige ferdigheter
 • Hypnose – backtracking og metaforer

Etter endt utdanning kan du praktisere aktivt. Om ønskelig kan du søke fagmedlemskap i Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK).

Kunnskap og ferdigheter

Utdanningen gir deg verdifull kunnskap og ferdigheter. Dine lærere er anerkjente internasjonale eksperter med lang erfaring. De har utdannet helsepersonell, terapeuter, leger, psykologer og andre i over 30 års tid. Når du lærer hypnose inngår det egenpraksis og integrering, slik at du skal få det nødvendige helhetlige perspektiv på hva hypnose er og hvordan det benyttes.
Hypnose er et særdeles godt egnet verktøy for å jobbe med mental helse og emosjonelle utfordringer. Utdanningen utgår fra et helsefremmende perspektiv.
Hypnose egner seg godt å kombinere med mange andre terapiformer. Mange som lærer hypnoterapi har allerede flere terapiformer i sin verktøykasse.

Utdanningen er på engelsk og norsk. Du kan sende inn oppgaver på norsk.

Utdanningen kombinerer både teoretisk og praktisk nettbasert læring. Utdanningen består av 2 deler:
Del 1: Teoretisk del – Diploma in Hypnosis (engelsk, teoretisk, oppgaver kan sendes inn på norsk)
Del 2: Praktisk del – Sertifisert Hypnoterapeut (norsk) (praktisk fokus, inneholder demonstrasjoner, teknikker)
Du kan jobbe fleksibelt i egen tid når det passer deg og sende inn oppgaver fortløpende.

Programmet er designet for å gi praktiske hypnose verktøy. Metodene er lett å lære og kan gi deg glede og inspirasjon i hverdagen. Dette er en utdanning hvor du kan tenke nytt og kreativt for helse, måloppnåelse og ønskede resultater. Det er i tillegg en unik personlig og profesjonell utviklingsreise.

Er denne utdanningen akkreditert?

Ja. Nordic Coach & NLP Academy er registrert leverandør av akkrediterte CPD (Continuous Professional Development) treninger og utdanninger. CPD er internasjonale studiepoeng er formell bevis for kompetanseheving. Hypnoseutdanningen gir 60 CPD poeng og et tilleggs sertifikat fra The CPD Standards Office i Storbritannia. Utdanningen er godkjent av IICT- International Institute for Complementary Therapists og Naturterapeutene.

Hvem er hypnoterapeut-utdanningen for?

Denne hypnoseutdanningen er for de som ønsker å lære hypnose som et verktøy for helse, livsmestring og utvikling. Det egner seg spesielt godt for leger og autorisert helsepersonell.

Blant de som er mest interessert i å lære hypnose er leger, tannleger, terapeuter, rådgivere, helsepersonell, lærere, coacher, personlige trenere, ledere, mental trenere, NLP utøvere, konsulenter, HR- ansvarlige, foredragsholdere med mer og de som:

1. Har en interesse for helse og mestring
2. Har “tøffe” klienter som ikke har respondert på deres øvrige behandlingsmetoder
3. Helsepersonell og helsefremmere som vil utvide sin praksis
4. Ønsker et kraftfull og effektiv verktøy som supplerende faglig påfyll
5. Ønsker å vite mer om hvordan ubevisste prosesser kan bringe nye innsikter
6. Trenger å heve sin kompetanse med formelt dokumentert Continuous Professional Development (CPD) timer for å opprettholde medlemskap i fagorganisasjoner