Mental Trening

Nordic Coach & NLP Academy
Home » Studier og kurs » Mental trening

Suksess gjennom Mental Trening

Ved NOCNA har vi tilbudt kurs i mental trening i mer enn 15 års tid.

Du kan bli sertifisert mental trener hos oss. 

Mental trening er et voksende område i dag og som kan gi deg kunnskaper du kan bruke på mange områder i livet.

Har du noen ganger tenkt på hva er forskjellen mellom de som virkelig får det til, og de som bare prøver? Alle mennesker har mulighet til virkelig å få det til. Dette kurset kan hjelpe deg til å hente frem potensialet i deg selv, på jobben, i fritiden eller på andre områder i ditt liv.

Mental trening dreier seg om de teknikkene du kan bruke for å bli sterkere mentalt.  Har du lyst til å lære mer om hva som skal til for å bli en vinner? Ønsker du å trene ditt sinn for ønskede fysiske resultat? Vil du mobilisere dine indre styrker og ressurser, ha full fokus, for å prestere bedre i hverdagen og være best når det virkelig gjelder?

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) tilbyr dette diplom i mental trening, slik at du skal ha muligheten å lære deg lett og enkelt, og så bruke dine nye kunnskaper i praktisk arbeid.  Trenerne på NOCNA besitter en solid verktøykasse, kompetanse og erfaring til å coache i forandrings- og prestasjonsutviklingsarbeid. Gjennom blant annet utdanninger i fagfeltet NLP, coaching, helsefag og idrett kombinert med flere tusen timer i coachrollen, er NOCNA trenerne ønskede mentaltrenere/coacher for mange ledere, ledergrupper, toppidrettsutøvere og annet nøkkelpersonell. 

Mental trening – utdanning er for deg som ønsker å lære mer om mental trening for å prestere bedre i studier, på jobb, i trening eller livet generelt. Kurset er også populært for coacher, ledere, helsepersonell, trenere som jobber med PT-kunder eller utøvere, fysioterapeuter og trenere innen idrett og fysisk aktivitet.

Fokus er på momenter som positiv forpliktelse (commitment) og tro på deg selv, som innebærer at du kan. I mental trening fokuserer man på positive bilder som gjør at utøveren tør å drømme store drømmer, tar valget og følger drømmene sine.  Fokus er også et viktig element og ofte regnet som en av de viktigste mentale ferdighetene. Målsetning er viktig, og det å sette seg et mål og systematisk jobbe for å nå dette er kanskje den viktigste motivasjonsstrategien vi har.

“Flow” eller flyt er et viktig element i mental trening. Når du kommer i flyt, føles det som om prestasjoner utføres automatisk uten at du blir så fysisk eller psykisk sliten som vanlig. Det handler om et ubevisst samspill mellom tanker og følelser (emosjoner).

I mental trening fokuserer vi på å skape bevisstgjøring om faktorer som identitet og verdier, bygge sin identitet og selvfølelse, tankemønstre, strategier, visualisering, utvikling av påvirkningskraft og kommunikasjonsferdigheter, utvikling av evnen til å håndtere krav fra mange hold, virkelighetsoppfatning og selvregulering. Man skaper forståelse for psykologiske faktorer som er bestemmende for prestasjon, og på hvordan man med økt kunnskap og bevissthet skal tilegne seg praktisk handlingskompetanse relevant for personlige mål.

Mental trening kan ses som fasilitering, coaching og kognitiv trening basert på kraftfulle NLP-verktøy og andre metoder. Du får styrket din egen drivkraft, selvmotivasjon, ditt selvbilde, prioriteringsevne som gir deg resultatene du ønsker i møte med deg selv og dine kunder.

Som mental trener trenger du en velfylt verktøykasse med mentale coachingverktøy som passer til forskjellige typer situasjoner. Når kunden bestiller mental trening, gir det deg et signal om at mental trener kan overta en del av fasiliteringen og styringen av den videre prosessen. En profesjonell mental trener trenger kraftfulle verktøy og en coachende væremåte for å møte kundens behov og ønsker.

UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon.