Mindfulness

Nordic Coach & NLP Academy
Home » Studier og kurs » Mindfulness

Mindfulness for din helse og ditt liv

Ved NOCNA har vi tilbudt mindfulness kurs og utdanning i mer enn 40 års tid. Gillian startet med mindfulness-kurs allerede over 40 år siden, og har fortsatt med det siden ved siden av alle andre kurs og utdanninger. Mindfulness er et stort og omfattende helsefremmende fagområde. Du kan ta kortere kurs eller en lengre utdanning. Våre mindfulness - utdanninger gir deg eget diplom pluss CPD bevis (Continuous Professional Development).

Hva er Mindfulness?

Mindfulness er en fokusert sinnstilstand som tillater en indre reise for refleksjon, kontemplasjon, retning og svar. Den kan forårsake endringer i våre hjernebølger og vi blir i stand til å bruke mer av vårt sinn. 

Det er utrolig at så mye positivt kan skje bare ved å sitte stille og være en nøytral, ikke-dømmende observatør. – Gillian R. Godtfredsen

Mindfulness teknikker har vært praktisert i tusenvis av år.  

Definisjoner og praksisformer for mindfulness er mange. Ordene mindfulness og meditasjon er egentlig synonyme og brukes om hverandre.

Mindfulness kan lære deg å nullstille tankene og være mer oppmerksom og tilstede i det du gjør. Det er en selvhjelpsmetode, ingen terapi. En definisjon av mindfulness er å være oppmerksom på, og akseptere nåværende opplevelse. 

Mindfulness har blitt kalt selve summen av buddhistisk meditasjon. Det er likevel ikke noe spesielt buddhistisk knyttet til våkenhet eller bevissthet. Essensen av mindfulness er universell. Den har mer med menneskenaturens sinn enn med ideologi, tro eller kultur å gjøre. – Jon Kabat-Zinn

Ordet meditasjon er indo-europeisk. Roten “med” betyr “å måle” og fra dette kommer de engelske ordene ”medicine og moderate. Ordet ”meditation” kom til det engelske språket fra latinske “meditato” som opprinnelig betydde enhver form for fysisk eller intellektuell øvelse, og senere kontemplasjon.    

UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.