VEKS Kurs

Få kursbevis på gjennomført VEKS kurs 50 timer.
Home » Studier og kurs » VEKS Kurs

Fortløpende

Varighet: Individuell studieprogresjon

Opptakskrav: Ingen

Sted: IT-basert distanse

Påmelding Her.

kr 2500,-
Hos oss kan du dele opp betalingen. Søk her.

Kursavgiften kan betales direkte via utdanningssiden med kort, eller til Nordic Coach & NLP Academys kontonr: 9490.05.98259 merket med ditt navn, dato og hvilket kurs/utdanning det gjelder.
Du kan også betale med VIPPS 11345 (NOCNA). Send en kvittering på mail til utdanning@nocna.no

VEKS (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samhandling)

VEKS kurs er et viktig kurs for alle som arbeider terapeutisk og som søker opptak i fagorganisasjoner.

Kurset gir opplæring i betydningen av etikk, lover og regler i alternativ behandling, informasjon og kunnskap om markedsføring av alternativ behandlervirksomhet, etiske regler og VEKS fag som eget fagområde. VEKS fag står for Vitenskapslære, etikk, kommunikasjon og samfunnslære.

VEKS-fag skal bidra til å sikre at terapeuter utvikler kunnskaper, innsikt og holdninger slik at de driver en forsvarlig fagutøvelse i forhold til enkeltmennesker og grupper de har til behandling, og i forhold til samfunn og myndigheter.

De faglige kravene har som hensikt å ivareta klientenes/kundenes sikkerhet. Det gjelder: Klientkommunikasjon, etikk, kunnskap om norsk helsetjeneste, relevant lov- og forskriftsverk samt journalføring, og forskning og fagteori.

Se hva våre studenter sier.

UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon.

Vitenskapslære skal gi studentene forutsetning for å bruke og kritisk vurdere kunnskap som brukes av terapeuter, slik at de kan ta stilling til kunnskapens pålitelighet og relevans for egen virksomhet.

Etikk skal gi studentene bevissthet om at deres profesjonelle yrkesutøvelse og mellommenneskelige relasjoner skal baseres på følgende verdier:

• Å fremme god helse
• Å vise respekt for den enkelte klient
• Å sikre personvernet til klienten
• Å motvirke alle former for diskriminering
• Å samarbeide med andre når dette tjener klienten og er godkjent av klienten.

Fagutøvere skal utvikle ferdigheter til å reflektere og velge gode løsninger når slike verdier står på spill eller når det oppstår situasjoner som oppleves som vanskelige og konfliktfylte i relasjon til klienter. Videre skal det bidra til å utvikle en bevissthet om det ansvar som følger av å gi behandling særlig når det gjelder personvern og helse.

Kommunikasjon skal bidra til å utvikle studentenes bevissthet om deres innvirkning på andre mennesker, og utvikle deres ferdigheter til å kommunisere godt med klienter.

Samfunnslære skal gi grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet, herunder relevant lovverk og aktuelle helse- og sosialtjenester.
Kursomfang er 50 timer, og det inngår arbeidsoppgaver som sendes inn fortløpende. Kurset er 100% online og kan tas fleksibelt i eget tempo. Det er en avsluttende teoretisk eksamen. Etter gjennomført kurs utstedes et elektronisk kursbevis.

Læringsmetodikk

Undervisningen foregår gjennom nettskolen. Der får du tilgang til artikler, studieveiledning, oppgaver, diskusjoner, repetisjoner, ulike internettressurser og lydforelesninger.

VEKS-fag er et deltidsstudium hvor det anbefales at studenten arbeider i 3-4 timer per uke slik at den totale studietiden blir ca. 50 timer. Studenten har tilgang til nettskolen i 6 måneder. Det er også mulighet å forlenge studiet og bruke lengre tid ved behov.

For å bestå studiet og få vitnemål, må studenten levere og få bestått på innsendingsoppgaver og avsluttende eksamen.

Praktisk informasjon

Kursomfang er 50 timer, og det inngår selvstudier og arbeidsoppgaver som sendes inn fortløpende. Kurset er 100% online og kan tas fleksibelt i eget tempo. PBL benyttes som en av arbeidsmetodene for at kandidaten kan tilegne seg kunnskapen på en slik måte at den relateres til kandidatens praktiske terapeutiske utøvelse. Det inngår digitale forelesninger, seminaroppgaver og innleveringer. Det inngår skriftlige oppgaver og en muntlig presentasjon knyttet til hovedtemaene ved kurset.

Kunnskapstest: Det inngår en avsluttende teoretisk eksamen. Etter gjennomført kurs utstedes et elektronisk kursbevis.

VEKS kurs er bl.a. godkjent av fagorganisasjoner som:

NATURTERAPEUTENE (NT) www.naturterapeutene.no

Norsk Forening for Coaching & NLP www.nfcn.no