Helse- og livsstilsveileder

Bli sertifisert Livsstilsveileder.
Home » Studier og kurs » Livsstil og helse » Helse- og livsstilsveileder

Fortløpende

Språk: Lettforståelig engelsk

Førkunnskaper: Ingen

Sted: Online

Eksamen: Avsluttende multiple choice eksamen

Påmelding Her.

kr 17500,- (1480 EUR). Faktura kan også sendes, ta kontakt på mail.

Kursavgiften kan betales direkte via utdanningssiden med kort, eller til Nordic Coach & NLP Academys kontonr: 9490.05.98259 merket med ditt navn og Helse- og livsstilsveileder med dato.
Du kan også betale med VIPPS 11345 (NOCNA). Send en kvittering på mail til utdanning@nocna.no.

Helsefremmende livsstil og positive livsstilsendringer

Denne utdanningen gir deg en sertifisering som Helse- og livsstilsveileder fra NOCNA med internasjonale studiepoeng. Helse- og livsstilsveileder er en utdanning utviklet av Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) & The Paradigm Academy som gir deg en ny yrkeskompetanse og profesjonelle ferdigheter. Dette kurset introduserer deg til en helsefremmende livsstil og positive livsstilsendringer. Livsstil refererer til måten et menneske ut fra egne valg forholder seg til eget levesett, gjennom fysisk aktivitet/inaktivitet, naturen, terapeutiske aktiviteter, kosthold, mentale aspekter, sosialt levesett og i forhold til stimulerende midler som nikotin og alkohol. Livsstilen er også avhengig av døgnrytme, tilstrekkelig søvn og stresskontroll. Livsstil blir ofte knyttet til helse og livskvalitet, som begge kan sies å bli forringet dersom personen ikke har et balansert forhold til disse faktorene. Hvilken livsstil vi har, er et resultat av hvilke valgmuligheter vi har, og hvilke valg vi gjør. Som helse- og livsstilsveileder kan du hjelpe deg selv og veilede også andre til å leve naturlig og helsefremmende.

Lær mer om kurset og kursinnhold her 

Utdanningen er akkreditert både av CPD Standards, så vel som av IICT (International Institute of Complementary Therapists, og gir deg en internasjonal sertifisering som kan åpne nye karriereveier for deg. Utdanningen gir deg 100 CPD poeng. 

På Helse- og livsstilsveileder – utdanningen har vi fokus på å skape en helsefremmende livsstil, som hjelper til å opprettholde og forbedre menneskers helse og naturlige velvære. Du lærer ved å se på ditt eget liv og relatere dine erfaringer til det du lærer. En helsefremmende livsstil er en livslang prosess. Kurset gir deg innføring til hvordan du kan jobbe med livsstil og helse. Det handler om aspekter som godt kosthold, fysisk aktivitet, bruk av natur, røykeslutt og arbeid med andre avhengigheter, vektkontroll, positiv psykologi og stressreduksjon. Utdanningen som Helse- og livsstilsveileder gir deg en fin innføring i livsstil og adferd, psykologi og helsefremmende arbeid.

Se hva våre studenter sier:

UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 100 CPD poeng.

Sertifisert Helse- og livsstilsveileder er åpen til alle som ønsker å jobbe med livsstil og helse. Det egner seg fint for individer som er opptatt av god helse og å fremme en god livsstil, og som ønsker å hjelpe, støtte og motivere også andre til dette. Kurset forbereder deg til å jobbe med å frigjøre indre potensiale, sette nye mål og nå dem. Det er ingen førkunnskaper påkrevd. Det er et deltidsstudium (nettbasert) og du kan studere fleksibelt ved siden av jobb eller andre studier. 

Som en NOCNA Helse- og Livsstilsveileder har du kunnskap og praktiske verktøy for å skape god kontakt med kunder eller klienter. Du får gode grunnleggende ferdigheter, økt bevissthet til å arbeide med livsstilsforandringer, målsetninger og strategisk for å hjelpe andre. Du utvikler dine ferdigheter til å kommunisere og formidle personlig utvikling og hjelpe andre til å skape de forandringer de ønsker seg i livet. Når du studerer hos oss kan du også begynne å gjøre store forandringer i ditt eget liv, slik at du oppnår de mål du setter deg. Du vil lære mange teknikker og metoder som du kan bruke for å hjelpe kunder og klienter til endringer, til å gjøre beslutninger, øke sin motivasjon, starte på nye helsefremmende aktiviteter og minske de negative helsevanene. Du blir en ekspert i å støtte og motivere andre også til langsiktige helsegevinster og gode vaner i hverdagen.

SYFTE OG LÆRINGSMÅL

Som en NOCNA Helse- og Livsstilsveileder blir du en ekspert som har kunnskaper, ferdigheter og verktøy til å arbeide med livsstil og helsefremmende arbeid. NOCNA følger et kvalitetssikret opplæringsprogram som gir deg de kunnskaper, ferdigheter og den kompetanse du trenger for å skape suksess. 
Du studerer nettbasert, fleksibelt og jobber med integrering av det du lærer kontinuerlig. I og med at studiene foregår nettbasert så har du står fleksibilitet til å styre tiden din. Du vil høre på forelesinger, lydfiler, lese pensum, integrere det du lærer. Du avslutter utdanningen med en multiple choice-eksamen som du tar når du har gjennomført de ulike delene. Du vil lære hvordan du kan gjenkjenne og arbeide med livsstilsendringer. Du får mange nyttige verktøy og metoder til arbeid med livsstil, slik at du kan ta i bruk det du lærer med en gang.

Læringsmål

– Å utvikle kunnskaper og ferdigheter om livsstil og adferd
– Å utvikle og lære om helse og helsefremmende arbeid
– Å lære motiverende intervju
– Å lære grunnleggende kunnskaper i positiv psykologi for livsstil og adferd
– Å lære om stressmestring og teknikker for stressmestring
– Å utvikle kunnskaper om fysisk aktivitet, kosthold og helse
– Å lære om emosjonell helse, følelser og mental mestring
– Å integrere en holistisk tilnærming til helse og livsstil

Du kan starte utdanningen fortløpende når det passer deg. 

Ved bestått utdanning vil du få et flott elektronisk kursbevis (sertifikat) som beviser at du har oppgradert dine kunnskaper og din profesjonelle kompetanse. Du vil få 100 CPD poeng for dine studier. 

Helse- og livsstilsveileder kurs Evaluations 2022

En gruppe av glade mennesker som ser ut over horistonten.
Karlsen, Leader, CEO, Health and Lifestyle Consultant

“The training program has been great for me as I work within the health field. It has given me theoretical and practical tools for professional work, and for personal use. I have enjoyed studying online by side of full work, and it has been great being able to deliver my assignments when has been possible by side of working.”

Nyholm, Health and Lifestyle Consultant, Professional Coach, NLP Coach

“The Health and Lifestyle Consultant has given me a kick start for my business and for working with clients. I needed the professional certification, and it was great with CPD credits too for the CV. I am very satisfied with the tasks, and they have helped me to integrate the learnings in a good and positive way. I liked learning and models and methods for this field and for promoting health in different ways.”

Johansen, Health and Lifestyle Consultant, Nurse, Massage Therapist

“The overall experience of this training course is very good and I am satisfied. I have used what I have learned for mastery and development both personally and in my career. I have gained confidence, changed my lifestyle, my habits, knowledge, and mindset. I will use the knowledge and skills to help others, to motivate and use positive tools, resources and methods in my work. I can guide and help my family through life’s challenges, help them to create good habits, to take better decisions and also to be a good role model. I am satisfied with the tasks and how the course is built.”

Pedersen, CEO, Leader, Professional Coach, Business Coach, Health and Lifestyle Consultant

“I found the course inspiring and I am very motivated now to work within the field of health promotion and coaching. I did enjoy my studies with NOCNA and it was a great way to learn online and possible even though I worked daytime. I have noticed big improvements in clients, my communication, motivation, and skills for consulting.”

H. Gravdal, Helsecoach, Helse- og livsstilsveileder

“Jeg syns dette har vært et  bra kurs og det har gitt meg faglig påfyll og motivasjon både privat og profesjonelt i mitt arbeid. Jeg er veldig fornøyd med oppgavene underveis. Jeg opplever at vekslingen mellom tekst, oppgaver og lydfiler har vært fin. Jeg var sertifisert helsecoach fra før, og dette har gitt meg enda mer tyngde og profesjonell kompetanse.”

Jensen, Coordinator, Teacher, Health and Lifestyle Consultant

“I have had a very good experience with the Health and Lifestyle Consultant course. The online materials have been easy to read and to understand with easy, clear and accessible material along the way. The training have been well structured, both learning wise, but also in the practical way to learn simple and easily. I like that the assignments have been open to reflection and to take them in own tempo. I think the assignments  have been good and inspiring to learning. They have been very open and I had the option to write them or do a video/audio which I liked very much. I am very satisfied and recommend the course for others too.”

Kristiansen, Personal Trainer, Mental Trainer, Health and Lifestyle Consultant

“Thank you for a very good course, which I took online and enjoyed very much. I did find the course very interesting, and it made me motivated to continue to learn more in this field. I am very happy for my new certificate and the continued professional development CPD credits too. I feel it gave me good tools for working with health and lifestyle, and it is a perfect addition to my work as a personal trainer and mental trainer.”

Eriksen, Master in Psychology, Health and Lifestyle Consultant

“It was a big pleasure to be a student of this online course and it was a good way to work step by step along the way to finish the certification and receive my new diploma and cpd credits. I am very happy that I decided to take the course and would like to take some of your other courses too.”