Coachende lederskap

For sertifiserte NLP Practitioners gir dette kurset internasjonale studiepoeng og tittelen NLP Leadership Practitioner.
Home » Studier og kurs » Karriere og ledelse » Kurs i coaching og ledelse

Fortløpende oppstart online.

Varighet: Individuell studieprogresjon

Opptakskrav: Ingen

Sted: IT basert distanse

  Påmeldingsprosessen for utdanninger/kurs/online opplæring:

  Utdannings-/ Kursavgift
  Faktura vil bli utstedt. Alle innbetalinger merkes med ditt navn, gjeldende utdanning og dato.

  Innbetalte beløp refunderes ikke men kan overføres til senere moduler/kurs i inntil 1 år etter ordinær kurs/utdanningsstart. Ønsker du å søke over til senere utdanning er det et administrasjonsgebyr på kr 2500,-

  For online kurs: For å få tilgang til vår e-læringsplattform slik at du umiddelbart kan komme i gang med dine studier må hele studiet være innbetalt og registrert i sin helhet.

  For bedrifter og hvis faktura skal til en annen adresse enn privat: om utdanningen skal betales via faktura vennligst send fakturadetaljer med navn/bedriftsnavn/foretaksnavn, e-post, adresse, postnr og poststed, samt telefonnummer til utdanning@nocna.no ved påmelding. Merk e-posten med “fakturaadresse”. NB Faktura utstedes kun en gang. Ved utstedelse av ny faktura påbeløper tilleggsgebyr på kr 500,-

  Eventuelle delbetalinger søkes via Svea finans gjennom link på kurssiden.

  Betingelser
  Påmelding til kurs og utdanning ved NOCNA/Nordic Coach & NLP Academy er bindende ved påmelding/bekreftelse og når ordrebekreftelse er mottatt pr mail av kunde.

  Angrerett
  Studenten har rett til å angre påmeldingen innen 14 dager etter påmelding. Et administrasjonsgebyr på kr 250,- påløper. Skriftlig avmelding kreves, og det er studentens ansvar å sørge for at den mottas av skolen innen angrerettsfristen. Det er ikke angrerett på digitale tjenester som er ferdig levert slik online utdanning & meditasjoner/apper hvor student får tilgang til e-læringsplattform eller digitalt materiale.

  Angrerettsskjema kan lastes ned her.

  Ved sykdom
  Deltaker kan få utsatt deltagelse til neste tilsvarende samling/utdanning. Tid for online kurs kan forlenges mot legeattest.

  Nordic Coach & NLP Academy rettigheter
  Nordic Coach & NLP Academy forbeholder seg retten til å gjøre endringer mht. tid, sted, instruktører m.m.

  aksept *


  NOK 9500,-
  Hos oss kan du dele opp betalingen. Søk her.

  Kursavgiften kan betales direkte via utdanningssiden med kort, eller til Nordic Coach & NLP Academys kontonr: 9490.05.98259 merket med ditt navn, dato og hvilket kurs/utdanning det gjelder.
  Du kan også betale med VIPPS 11345 (NOCNA). Send en kvittering på mail til utdanning@nocna.no

  Coachingkurs som passer for ledere på alle nivåer

  Opplever du stress i hverdagen? Opplever du at tiden ikke strekker til?

  Dette er et online coachingkurs som passer for ledere på alle nivåer, selvstendig næringsdrivende, gründere, HR ansvarlige og konsulenter med personal- og resultatansvar. Kurset har fokus på kompetanse utvikling og selvledelse. Kurset inneholder øvelser, læring og lederverktøy som du kan anvende i rollen som leder og medarbeider, så vel som i andre roller.

  Coachingkurset omfatter også praktisk anvendelse og integrering av dine kunnskaper. Verktøyene og metodene er anerkjent verden over for sine resultater i positiv utvikling av mennesker

  Allment 

  Dette kurset er for ledere og andre som i sin yrkesrolle har interesse av å arbeide ut fra et coachende perspektiv, for å utvikle medarbeiderens og organisasjonens kompetanse. Kurset gir både teoretiske og praktiske kunnskaper om et coachende perspektiv og koblingen til medarbeidere og organisasjon. Kurset gis på distanse som e-kurs og kan påbegynnes fortløpende. Ingen førkunnskaper er påkrevd. 

  Kurset skal stimulere kandidaten til å utvikle grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om et coachende perspektiv som leder/ sjef. Mange vil kunne få et fint tillegg i CVen sin av å ha kunnskaper i coachende lederskap. 

  Se hva våre studenter sier:

  UTDANNING

  INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

  Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon.

  Innhold 

  I fokus for kurset er det coachende perspektivet for læring og utvikling samt aspekter av betydning for et coachende perspektiv samt kommunikasjon i coachingprosessen, etiske spørsmål og praktiske coachingaspekter. Kurset tar opp grunnleggende teorier og metoder innen coaching med praktisk bruk innen leder- og sjefsrollen. Kurset beregnes til 100 timers varighet inkludert egenoppgaver og integrering. 

  Læringsmål 

  Kandidaten skal kunne redegjøre for grunnleggende teorier og etiske aspekter vedrørende coachende lederskap. Kandidaten skal også kunne beskrive ulike praktiske metoder for et coachende perspektiv. Videre skal kandidaten kunne planlegge, gjennomføre og evaluere en coachende prosess samt kunne analysere ulike forhold og faktorer som kan påvirke coachingprosessen og dets resultater. Det blir også viktig at kandidaten kan reflektere over og analysere den egne rollen i en coachende samtale og prosess. 

  Gjennomføring 

  Kurset gjennomføres online via Nordic Coach & NLP Academy. Kurset består av informasjon gjennom e-bøker, lydfiler, oppgaver og praktiske øvelser via e-læringsplattformen. Det kreves noe egenarbeid og lesing mellom delene i kurset og oppgavene kan gjøres fortløpende i eget tempo. Kurset forutsetter at du har tilgang til pc/mac/mobil/nettbrett med internettoppkobling. 

  Språk 

  Kurset inneholder en kombinasjon av norsk og engelsk. Oppgavene kan gjøres på norsk eller engelsk. Noen lydfiler er på engelsk. 

  Pensum 

  Godtfredsen, G & Merunada, M: 
  NLP i praksis (papirformat) /NLP for alle (elektronisk) 
  O`Connor, J: Leading with NLP. (elektronisk) 
  Molden, D. How to manage with NLP. (elektronisk) 

  Eksamen og sertifisering 

  Individuelle arbeidsoppgaver danner grunnlaget for eksaminering. De godkjennes som vel bestått, bestått eller ikke-bestått med behov for komplettering. Du får 2 år på deg å fullføre kurset etter påmelding og registering. 

  Kursbevis

  Kursbevis utstedes etter gjennomført og bestått kurs. 

   

  Kompetanseheving

  For tidligere sertifiserte NLP Practitioner – kandidater vil gjennomføring av kurset lede til sertifisering som Certified NLP Leadership Practitioner med tilhørende internasjonale studiepoeng.

  Send kopi av gyldig NLP Practitioner sertifikat ved påmelding til post@nocna.no