Karriere og ledelse

Nordic Coach & NLP Academy
Home » Studier og kurs » Karriere og ledelse

Karrierecoaching og ledelsescoaching

Ved NOCNA har vi utdannet kandidater til å arbeide innenfor karriere og ledelse i mer enn 30 års tid.

Du har mange arbeidsmuligheter for nye arbeidsoppgaver og økt kompetanse innen karriere og ledelse. Vi har alt fra coachsertifiseringer, Business & NLP Coach utdanning, samt kortere kurs innen coachende lederskap. Du kan starte med NLP Practitioner, og gå videre med NLP Leadership Practitioner, og videre fordypning innen karriere og ledelse. 

Føler du at du står fast? Eller ønsker du å videreutvikle ditt potensiale og klatre på karrierestigen. Karrierecoaching passer for alle som ønsker et løft eller endring. Enten du er nyutdannet og usikker på hvordan du skal ta første steget ut i arbeidslivet, eller om du har lang erfaring fra det yrkesaktive liv.

I dagens klima er arbeidslivet i stadig endring og både arbeidsgivere og arbeidstakere blir nødt til å forholde seg til omstillingsprosesser. Ikke alle bedrifter eller ansatte er rustet for slike endringsprosesser. Karrierecoaching hjelper deg som leder og ansatte med å bli bevisst sine ferdigheter, personlige egenskaper, verdier og kompetanse.

Står du i «startgropa» kan karrierecoaching og ledelseskompetanse hjelpe deg med å finne din vei i karriereløpet.

Når du blir mer bevisst dine interesser, verdier og personlige egenskaper vil du velge få viktige retningssnorer for å beholde motivasjon og arbeidsglede i et langt yrkesaktivt liv.

Enten du velger å lære NLP & coaching eller du ønsker coaching fra en av våre erfarne coacher så tar du et steg i riktig retning.

Ønsker du karrierecoaching fra våre erfarne coacher? Ta kontakt, 

UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon.