Hva er CPD studiepoeng?

Nordic Coach & NLP Academy
Home » Studere ved NOCNA » Hva er CPD-studiepoeng?

Continuous Professional Development (CPD) - internasjonale poeng

Hva er CPD studiepoeng og hvorfor er det viktig?

Hva er CPD studiepoeng og hvorfor er det viktig? CPD står for Continuous Professional Development. På norsk betyr det “fortsatt faglig utvikling”. Det er helt grunnleggende for forbedring av standarder og ferdigheter. CPD er en måte å forbli konkurransedyktig med kollegaer, og en mulighet til å skille seg ut i ledelse, i jobbintervjuer eller i tilbud om nytt arbeid og bedriftsoppkjøp. 

CPD studiepoeng er formelle internasjonale studiepoeng som brukes over hele verden. De er et viktig og anerkjent bevis for menneskers karriere- og faglige utvikling. Arbeidsgivere og fagorganisasjoner krever i stadig større grad formelle CPD bevis. CPD brukes for å beskrive prosessen for å vedlikeholde, utvikle og styrke ferdigheter, kunnskap og kompetanse for å forbedre yrkesutøvelsen. 

Det er et stadig økende krav innenfor alle profesjonelle yrkesgrupper at utøvere oppgraderer seg selv gjennom videreutdanning gjennom godkjente CPD leverandører. Dette for å dokumentere at de tilegner seg ny kunnskap og ferdigheter, spesielt i områder som mellommenneskelig kommunikasjon, mestring og konflikthåndtering. Mange profesjoner har allerede innført CPD krav.

Formelle CPD poeng/bevis er internasjonale studiepoeng for mennesker allerede i arbeidslivet som har kompetanse på ulike fagområder. NOCNA NLP- og coachutdanninger er godkjent som CPD og gir deg formelle bevis på din kompetanse.

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) er Norges eneste NLP skole som har gjennomgått internasjonal akkreditering og godkjenning for å utstede CPD studiepoeng. I praksis betyr dette at våre kurs er internasjonalt godkjent som videreutdanning. På studieområder som fremdeles er i sterk vekst f.eks. NLP, coaching og mental trening er det viktig med internasjonal innflytelse og forankring.

Vi vet at Continuous Professional Development (CPD) er viktig for profesjonelle mennesker. Derfor har vi skapt og fått godkjent en rekke korte kurs som kan hjelpe deg med å holde deg oppdatert slik at du holder deg à jour og forblir attraktiv ovenfor medarbeidere/kunder. Våre CPD godkjente kurs er designet for å øke personlig og profesjonell kompetanse. NOCNA er registrert leverandør ved CPD Standards Office i England, og har også flere andre internasjonale akkrediteringer. Deltakere ved NOCNA kurs og utdanninger utstedes med formelle CPD studiepoeng og sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver og/eller fagorganisasjon. Dette gir deg et fortrinn i arbeidsmarkedet og bidrar i mange tilfeller til å oppnå høyere lønn.

UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.
Godkjent leverandør for internasjonale studiepoeng innenfor Continuous Professional Development (CPD).

CPD brukes internasjonalt av profesjonelle utøvere som deltar i utvikling og raffinering av sine profesjonelle kvalifikasjoner. Læring skal være en kontinuerlig og proaktiv prosess, og CPD studiepoeng er et synlig dokumentert bevis for at et individ har forpliktet seg til stadig utvikling.

Hvorfor er CPD studiepoeng viktig for deg?

CPD hjelper deg å regelmessig fokusere på hvordan du kan bli en mer kompetent og effektiv profesjonell utøver. Kontinuerlig opplæring og læring øker din tillit og dine generelle ferdigheter, og komplementerer din karriere og dine profesjonelle ambisjoner. CPD gjør at du kan tilpasse deg positivt til endringer i den faglige arenaen og/eller omstillingsprosesser. Planlegging av CPD hjelper deg å bli mer effektiv med tidsbruk og dokumentasjon av din profesjonelle utvikling. Når du dokumenterer CPD studiepoeng på en korrekt måte viser du en klar forpliktelse til selvutvikling og profesjonalitet.

Prosessen med ulike CPD aktiviteter.