NLP Leadership Practitioner

Internasjonal sertifisering og formelle studiepoeng (CPD).
Home » Studier og kurs » Om NLP utdanning » NLP Leadership Practitioner

Frivillig forberedende NLP Diplom (online)

Modul 1: 12 – 14 sept (online) kl 09-15 | Modul 2: 11 – 12 okt (online) kl 09-15 | Modul 3: 07 – 09 nov (online) kl 09-15 | Modul 4: online fordypning til NLP Leadership Practitioner (ekstra sertifisering)

Frivillig forberedende NLP Diplom (online)

Modul 1: 16 -18 jan 2025 – kl 09-15 | Modul 2: 14 -15 feb 2025 – kl 09-15 | Modul 3: 13 – 15 mars 2025 – kl 09-15 | Modul 4: online fordypning til NLP Leadership Practitioner (ekstra sertifisering)

Oppbygging: 4 moduler og integrering mellom modulene.

Opptakskrav: Ingen. Om du allerede har NOCNA NLP Practitioner (80 CPD poeng) kan du begynne rett på siste modul og betale kr 9500,-.

Sted: Online

Type: Utdanning

Fagorganisasjon: Utdanningen kvalifiserer for medlemskap og ansvarsforsikring i Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN).

Pensum: NLP i praksis (papirformat) /NLP for alle
Knight, S. (2014). NLP i arbeid – essensen av fortreffelighet.
O`Connor, J. (1999). Leading with NLP. Essential leadership skills for influencing and managing people.
Molden, D. (2011). How to manage with NLP.

  Påmeldingsprosessen for utdanninger/kurs/online opplæring:

  Utdannings-/ Kursavgift
  Faktura vil bli utstedt. Alle innbetalinger merkes med ditt navn, gjeldende utdanning og dato.

  Innbetalte beløp refunderes ikke men kan overføres til senere moduler/kurs i inntil 1 år etter ordinær kurs/utdanningsstart. Ønsker du å søke over til senere utdanning er det et administrasjonsgebyr på kr 2500,-

  For online kurs: For å få tilgang til vår e-læringsplattform slik at du umiddelbart kan komme i gang med dine studier må hele studiet være innbetalt og registrert i sin helhet.

  For bedrifter og hvis faktura skal til en annen adresse enn privat: om utdanningen skal betales via faktura vennligst send fakturadetaljer med navn/bedriftsnavn/foretaksnavn, e-post, adresse, postnr og poststed, samt telefonnummer til utdanning@nocna.no ved påmelding. Merk e-posten med “fakturaadresse”. NB Faktura utstedes kun en gang. Ved utstedelse av ny faktura påbeløper tilleggsgebyr på kr 500,-

  Eventuelle delbetalinger søkes via Svea finans gjennom link på kurssiden.

  Betingelser
  Påmelding til kurs og utdanning ved NOCNA/Nordic Coach & NLP Academy er bindende ved påmelding/bekreftelse og når ordrebekreftelse er mottatt pr mail av kunde.

  Angrerett
  Studenten har rett til å angre påmeldingen innen 14 dager etter påmelding. Et administrasjonsgebyr på kr 250,- påløper. Skriftlig avmelding kreves, og det er studentens ansvar å sørge for at den mottas av skolen innen angrerettsfristen. Det er ikke angrerett på digitale tjenester som er ferdig levert slik online utdanning & meditasjoner/apper hvor student får tilgang til e-læringsplattform eller digitalt materiale.

  Angrerettsskjema kan lastes ned her.

  Ved sykdom
  Deltaker kan få utsatt deltagelse til neste tilsvarende samling/utdanning. Tid for online kurs kan forlenges mot legeattest.

  Nordic Coach & NLP Academy rettigheter
  Nordic Coach & NLP Academy forbeholder seg retten til å gjøre endringer mht. tid, sted, instruktører m.m.

  aksept *


  NLP Leadership Practitioner spesialtilbud kr 35500,- (frist 01.07) (Normalpris kr 39000,-) (inkl. NLP Practitioner & NLP Leadership Practitioner)

  Beløpet må betales i sin helhet innen 7 dager. Delbetaling kan skje via Svea finans: Søk her.

  Faglig kompetanse for NLP i ledelse og arbeid.

  Den akkrediterte NLP Leadership Practitioner-utdanningen (80 CPD poeng) gir deg en innføring og faglig kompetanse for NLP i ledelse og arbeid. Utdanningen gir deg profesjonelle coachingverktøy som du kan bruke for å utvikle deg i din yrkesrolle, bli en bedre kommunikator, løse utfordringer og jobbe ut ifra en coachende væremåte.

  NLP Leadership Practitioner er for sjefer/ledere og andre som i sin yrkesrolle har interesse av å arbeide ut fra et coachende perspektiv, for å utvikle medarbeiderens og organisasjonens kompetanse. Du lærer å motivere deg selv og andre, øke din innflytelse, møte utfordringer, fokusere på mål, være løsningsorientert, samt styrke dine kommunikasjons-, informasjons- og salgskunnskaper. Utdanningen gir både teoretiske og praktiske kunnskaper om et coachende perspektiv og koblingen til medarbeidere og organisasjon og samhandling. Kurset kombinerer undervisning og nettbasert læring. Kurset inneholder øvelser, læring og lederverktøy som du kan anvende i rollen som leder og medarbeider, så vel som i andre roller.

  Leder-kvinne som viser frem en hjerne som symboliserer tankens kraft og betydning innen ledelse og kommunikasjon.

  Kurset skal stimulere kandidaten til å utvikle grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om et coachende perspektiv som leder/ sjef. Mange vil kunne få et fint tillegg i CVen sin av å ha kunnskaper i coachende lederskap, samhandlingskompetanse og selvledelse.

  Det er for deg som ønsker forandring og utvikling, så vel personlig som profesjonelt. NLP Leadership Practitioner forbereder deg for fremtidens yrkesliv og utvikler deg til å bli enda bedre til å kommunisere og coache på ditt fagområde, enten du jobber privat eller innom den offentlige. Utdanningen er akkreditert med 80 CPD poeng og den gir deg en internasjonal sertifisering. NOCNAs kompetanse og erfaring til å bruke coaching og coachende adferd i arbeidslivet gjør utdanningen praktisk, aktuell og relevant for morgendagens bedrifter. Utdanningen gir et sterkt og stabilt fundament for forståelse av strukturer i de subjektive mentale og kognitive prosesser hos mennesker. Du får innsikt i sansebasert ledelse som kan integreres direkte i arbeids- og privatliv.

  Utdanningen er spesielt tilrettelagt for næringslivet og ledelse. Du studerer fleksibelt, både ved å delta på treningsdager, så vel som integrere materialet online fleksibelt ved siden av arbeid. NLP Leadership Practitioner-programmet er svært nyttig som leder, såvel som for forvaltning av menneskelige ressurser. Du oppnår internasjonal sertifisering som åpner nye dører i arbeidslivet. NLP Leadership Practitioner gir deg praktisk kompetanse, kunnskap og en verktøykasse med effektive ledelsesverktøy. I over tretti år har NLP vært det primære verktøyet for mental trening i næringslivet og andre arenaer hvor mennesker jobber i team, sette seg mål – og nå dem. NLP gir strategier for suksess – og for vedlikehold av suksess.

  NOCNA har utviklet en avansert pedagogisk e-læringsplattform for NLP & Coaching som gir deg mange effektive verktøy for optimal integrering i din læringsprosess. I tillegg til å delta ved undervisning får du også tilgang til video, lydfiler og online materiell og ressurser som gir deg mulighet for optimal og effektiv integrering.

  Se hva våre studenter sier.

  UTDANNING

  INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

  Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.

  NLP Leadership Practitioner utdanningen passer for deg som:

  • Ønsker en internasjonalt akkreditert sertifisering som leveres av et trenerteam med pedagogisk, psykologisk, helsefaglig, medisinsk og coaching-faglig bakgrunn
  • Ønsker flere profesjonelle ledelsesmetoder og teknikker
  • Vil oppnå mer på karrierestigen
  • Ønsker teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i kommunikasjon, motivasjon og coaching
  • Har profesjonelle og karrieremessige utfordringer som du ønsker å jobbe med
  • Ønsker å få flere praktiske verktøy for å gjøre en god jobb som leder eller ansatt
  • Ønsker å oppgradere din kompetanse og faglige ferdigheter som leder
  • Ønsker metoder for god tilstandskontroll og å oppnå ressursfylte positive tilstander
  • Ønsker å bygge en sunn lederidentitet med bevissthet rundt det som er viktig for deg
  • Vil lære metoder for hvordan modellere og integrere suksessoppskrifter for deg selv og andre
  • Vil ta din personlige og profesjonelle utvikling til et nytt nivå
  • Vil ha fagmedlemskap, ansvarsforsikring og alumninettverk med profesjonelle coacher

  Temaer:

  • Målsettingsarbeid og måloppnåelse i ledelse/karriere
  • Motiverende intervju
  • NLP i ledelse og målsetningsarbeid
  • Hvordan skape god kontakt, engasjement og forpliktelse
  • Hvordan påvirker din holdning/innstilling andre rundt deg
  • Evne til å kommunisere, påvirke og overtale
  • Forhandlingsteknikk og konfliktløsning på arbeidsplassen
  • Å endre begrensende overbevisninger og overkomme hindringer
  • Presentasjon og opplæring
  • Teambygging og teamarbeid
  • Karriereutvikling og coachende lederskap
  • Endringsledelse og endringsarbeid
  • Arbeid med ressursfrigjøring og frigjøring av indre potensiale som leder
  • Intervjuteknikk og rekruttering

   NLP Leadership Practitioner gir deg en fullstendig innføring i de viktigste NLP-ferdighetene.

  Ved NLP Leadership Practitioner vil du lære om:

  • NLP og ledelse
  • Coachende lederskap og coachende adferd i arbeidslivet
  • Effektiv målsetning for individer, team og organisasjoner
  • Å skape positive endringer for deg selv og andre
  • Å skape effektive relasjoner og god kontakt til kunder og ansatte
  • Kroppsspråk & tilstandskontroll
  • Kalibrering (verbalt og non-verbalt språk)
  • Atferdsendring og endringsledelse
  • Kjernekompetanser i coaching & kommunikasjon
  • Motiverende intervju
  • Å håndtere “den vanskelige samtalen”
  • Coaching av målsetninger
  • Øke selvtillit og fleksibilitet som leder
  • Ta riktige, verdibaserte valg
  • Strategiarbeid og coaching i endringsprosesser
  • Fjerne begrensende overbevisningerEtter gjennomføring av denne NLP Leadership Practitioner utdanning mottar du en internasjonal sertifisering. Du kvalifiserer for opptak som medlem i den norske fagorganisasjon Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN). Du oppnår også internasjonal akkreditering og CPD poeng/bevis.

  N.B. 
  Det er viktig at kandidater som ønsker denne utdanningen for profesjonelt bruk også er villige til å arbeide med egen selvutvikling. Utdanningen krever ærlighet og evnen til å akseptere, respektere og arbeide med følelser utifra en voksen og moden holdning. Dette kan fint gjøres uten å dele personlig og privat informasjon i plenum. Kandidater må signere NOCNAs etiske regelverk. Sertifisering skjer på grunnlag av oppnådd kunnskap, kompetanse, holdning/modenhet og personlig egnethet i henhold til pensum og individuell progresjon.