Mestring for barn og ungdom

- kurs og workshops for barn og ungdom.
Home » Studier og kurs » Livsstil og helse » Livsmestringskurs for barn og ungdom

Mestring for barn
Mestring for ungdom
NLP for foreldre

Ingen

Oslo
Sandefjord
Bodø
Grimstad
Arendal
Moss

Mestring for barn og ungdom

“The only work that will ultimately bring about global change is the work of contributing to helping future generations to heal the world.”

— – Gillian Godtfredsen, gründer og rektor.

Nordic Coach & NLP Academy har veletablerte og godt rénomerte mestringskurs for barn. Arbeidet med mestringskurs for barn og foreldre begynte i 2003. Pionérprosjektet ble skapt av Gillian Godtfredsen og ble umiddelbart svært vellykket. År etter år sendte foreldre sine barn for å delta på kursene. 

Mange av barna har nå tatt universitetsutdanning og er høyt fungerende i arbeidslivet. Noen er godt etablert i forhold – og noen har egne barn. Felles for alle er at de har lært hvordan de kan mestre livets utfordringer. Flere av barna som Gillian underviste for 12-15 år siden har skrevet sine bachelor og masteroppgaver knyttet opp til kurset som de tok som barn.

NOCNA er glad for at mestring for barn har kommet på dagsorden i større skala. Vi mener også at strenge krav må settes til personer som arbeider med mestringsarbeid for barn og at de skal ha riktig forsvarlig fagkompetanse.

UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon.
NOCNA Future instruktør som viser sitt sertifikat fra NOCNA.

Kirsti Skullerud holder kurs for barn og ungdom i Oslo og Bærum

Kirsti er pedagog, leder og coach. Hun er utdannet ballett pedagog ved Den Norske Operas Ballettskole fra 1978 og var ansatt ved Operaens ballettskole i noen år.
Kirsti startet sin egen ballettskole i Bærum1978 og skolen har idag 350 elever.

NOCNA Future instruktør fra NOCNA.

Christine Mollatt Reier holder kurs for barn og ungdom i Moss

For spørsmål eller påmelding, ta gjerne kontakt med
Christine Mollatt Reier
christine@dindrivkraft.no / 416 00 436

NOCNA future kursholder, NLP coach, Helse- og frisklivscoach, MNFCN

NOCNA Future instruktør som smiler fra NOCNA.

Gerd-Karin Flølo er sertifisert NOCNA Future kursleder og holder kurs i Vollen/Asker.

For spørsmål eller påmelding, ta gjerne kontakt med Gerd-Karin Flølo.

gk@vollencoaching.no

www.vollencoaching.no

NOCNA Future kursleder, Professional Coach, NLP & Business Coach, Helsecoach, NLP Practitioner & NLP Master Practitioner, Air Purser at SAS

Gillian sammen med tre NOCNA Future instruktører som er uteksaminerte fra NOCNA.

Marianne Nilsen, Bente Bergseth & Kari Bjorvand Bøhn holder kurs for barn, ungdom og foreldre på Sørlandet

Gillian sammen med Astrid sin er NOCNA Future Instruktør.

Astrid Lauritzen holder NLP kurs for barn og ungdom i Bodø

Gillian sammen med Kristin som er NOCNA Future Instruktør.

Kristin Fredheim holder NLP kurs for barn og ungdom i Vestfold

Mange barn og ungdom møter utfordringer i skolen, på fritiden og i hjemmet. De påvirkes av uendelige mengder med informasjon gjennom media. De interaktive – og multimediabaserte aktiviteter for barn krever at de er svært skjerpet over lang tid. Den nye generasjonen har behov for helt nye redskaper og ressurser som står i samsvar med samfunnets utvikling. Mye av det de utsettes for er ikke tilpasset barn, det er derfor viktig at barna selv lærer å velge, sortere og håndtere inntrykk og følelser. De trenger verktøy for å skape trygghet og mestre utfordringer. NOCNA mener at samfunnet burde sette stadig høyere krav til faglig forsvarlig kompetanse til de personer som skal jobbe blant og for de unge.

Våre NLP og coachingkurs lærer barn og ungdom hvordan de kan finne den gode følelsen, sette seg mål og motivere seg selv. De lærer NLP, mindfulness og selvhjelpsteknikker. De blir tryggere på seg selv, og blir bevisst hvordan tankene påvirker deres liv. De blir kjent med sine indre prosesser og lærer å bruke sansene på en reflektert måte. De vil også lære flere måter å kommunisere på som de vil ha fordeler av gjennom livet. Kurset gir dem mulighet til å bli kjent med sine indre verdier, noe som gjør at de roer seg ned og blir kjent med hvordan tanker påvirker adferd og handling. De lærer at de selv kan fatte valg, håndtere følelser, hente frem nødvendige ressurser og skape mestring. Jo tidligere denne kunnskapen integreres, jo større muligheter har et menneske til å leve ut sitt fulle potensiale.

Nøkkelordet er TRYGGHET. Vi tydeliggjør og forklarer NLP- budskapet gjennom lek og ulike aktiviteter som turer, visualiseringer, meditasjon, musikk, storytelling, metaforer og andre spennende opplevelser. NLP-filosofi og metodikk har viktige læresetninger for et barns oppvekst og utvikling. Det favner begreper som ansvar, valg og respekt både i kommunikasjon og i forhold til egen fysisk og psykisk helse.

Vil du holde NOCNAs Livsmestringkurs for barn?
NOCNA inviterer selvstendige, kvalifiserte kandidater til å sende søknad.

Forkunnskaper:

Gjennomført NLP Master Practitioner utdanning ved Nordic Coach & NLP Academy/The Paradigm Academy
God formidlingsevne og kommunikasjonsferdigheter
Være kreativ, spontan og initiativrik
Erfaring med å bruke NLP med egne barn eller med barn profesjonelt på arbeidsplassen

N.B. Søkere evalueres basert på kunskapsnivå og sine holdninger og atferd (personal attitude and behaviour)

Hva får du:
Kvalitetssikrede kurs utviklet og godkjent av NOCNA, hovedfagspedagoger, NLP Master trenere & Norsk Forening for Coaching & NLP
Ferdig innarbeidet kurskonsept
Mulighet til personlig og profesjonell vekst
Profesjonell ramme og kvalitetssikret konsept for å jobbe aktivt med barn og unge
Et nettverk av likesinnede
Profilering på NOCNAs websider

Kontakt: Send CV og motivasjons- og målsetningsbrev til utdanning@nocna.no 

Referanser

Som barn var jeg veldig usikker, og hadde ikke trua på at jeg kunne få til noe i det hele tatt. Men så fikk jeg den gyldne sjansen til å være med på et NLP kurs for barn som Gillian holdte. Kurset var spennende, annerledes og motiverende. Jeg fortalte alle om hva jeg hadde vært med på, og var utrolig stolt av det. Rett etter kurset var over, fikk jeg et av mine store ønsker oppfylt, jeg turte å gjennomføre det jeg lenge hadde hatt lyst til, som da var å kunne synge på en scene foran mange mennesker. Jeg husker jeg vant Idol på barneskolen. I ettertid har jeg sunget på festival, avslutninger, og bryllup. I tillegg var jeg blitt et lykkeligere barn, som turte å stå opp for meg selv, og ha trua. I dag går jeg på Høyskolen i Olso, og studerer til å bli idrettslærer. Jeg er nå på siste året, og bachelor oppgave skal skrives. Jeg valgte å fordype meg i nettopp dette, NLP, nærmere sagt er temaet “Hvordan bruker toppidrettsutøvere NLP for å lykkes, og i hvilken grad er dette overførbart til skolen”. Grunnen til dette er selvfølgelig min gode opplevelse med NLP, men også fordi jeg har lyst til å opplyse flere om det fantastiske kurset.

— Iselin Ødegaard, student,

Det er ca. to år siden vi som familie kom opp i en situasjon der et av våre barn ikke hadde det greit på skolen. Vårt barn ble truet psykisk og fysisk og mobbet av en medelev. Vi fikk igang et godt samarbeid med skolen og klasselærer, samtidig opplevde vi at det ikke ga seg og det pågikk over lengre tid. Som foreldre ønsket vi å hjelpe vårt barn og valgte å ta kontakt med en som er utdannet ved NOCNA og som holdte barnekurs. Som mor var jeg nysgjerrig på dette og hadde lest litt om coaching og NLP, jeg var spent.

Barnet vårt gikk til individuell coaching hver uke i en mnd., så hver 14 dag for så en gang hver  måned før det ble et par måneder mellom hver gang. Hjemme merket vi fort at vi fikk tilbake det barnet vi kjente så godt – det glade bekymringsløse barnet, som var undrende, nysgjerrig og som elsket å kommunisere. Det gikk ikke lang tid før jeg fikk telefon fra skolen om at de ville ha møte. Skolen hadde også merket stor positiv endring. Vårt barn hadde snudd fra å være stille og tilbaketrukken med vond mage, til å bli bild, snakkesalig igjen og ikke fysiske smerter i den grad som før. Vårt barn hadde fått en sterkere bevisstgjøring knyttet til seg selv og sine ressurser enn det som hadde vært tilfelle før. Skolen lurte på hva vi hadde gjort. Vårt barn har gått til NOCNA NLP coach, var våres svar.

Vårt barn hadde blitt sterkere og håndterte utfordringene på en annen måte, var blitt mer bevist på egne ressurser og verdier og fått et verktøy som kunne brukes til sitt eget beste i hverdagen.

— – Edel Ulven, NLP Master Practitioner, barnehageeier

NLP har tilført far og datter uvurderlig innsikt og kompetanse innen selvutvikling. Min datter Annik har integrert masse av lærdom fra NOCNA Future og har påvirket sitt nærmiljø på en positiv måte. Hun har inspirert flere av sine venner som nå sammen med henne er modne og klar for mer NLP når dette kommer som en mulighet fra NOCNA. Som far har NLP gitt meg muligheter til å komme inn under radaren til min datter og forstå hennes strategier og mønstre mye bedre. Jeg kan med hånden på hjertet si at vi har et bedre forhold og det har ført til fantastiske resultater for Annik både sportslig og faglig. Hun har senere tatt en hel NLP Practitioner utdanning ved NOCNA.

— – Stian Falch, NLP Master Practitioner, Grinder Coach, kystskipper, ex-fly kaptein

Jeg har lyst å dele mine gode erfaringer med NLP kurs for barn og ungdom. Datteren min på 11 år har vært på to kurs i Arendal det siste året. Det har vært enormt lærerikt for henne å bli kjent med seg selv på en helt ny måte. Hun har nå en ny opplevelse av hvem hun er, hvilke ressurser hun har, hva hun kan få til, og hvordan hennes tanker påvirker det som skjer rundt henne. Hun har fått en indre ro som viser seg på hjemmebanen, skolen og fritidsaktiviteter. Fra å prøve seg på utallelig fritidsaktiviteter uten å finne noe som fenget, til ridning der hun har avansert fra helt nybegynner til klubbmester på 6 måneder! Hun har gjort kvantesprang i sin utvikling og mestring. På en dypere plan øker også hennes forståelse av hvorfor andre sier og gjør som de gjør, og hvordan hun selv kan påvirke og håndtere situasjoner følelsesmessig til det best for hennes selv og de rundt henne. Jeg opplever gjennom henne at kurset har en langtidsvirkning da hun stadig deler opplevelser og tanker hun har lært der. Dette har uten tvil vært den beste investeringen jeg har gjort for mitt barn, og jeg anbefaler det på det sterkeste! Takk for deres bidrag til den positive utviklingen for mitt barn.

— – Allison Bush, ernæringsfysiolog, coach