• POSITIV PSYKOLOGI Få en forståelse for psykologiske friskfaktorer MELD MEG PÅ POSITIV PSYKOLOGI Vil du lære mer om positiv psykologi? MELD MEG PÅ POSITIV PSYKOLOGI Studere i eget tempo online MELD MEG PÅ
 • Positiv Psykologi

 • Positiv Psykologi

  Dette kurset er for deg som er interessert i å lære mer om positiv psykologi og hvordan du kan bruke det i ditt eget liv, personlig. Det egner seg for alle som har en interesse av å lære mer om de positive sidene i hverdagen, våre styrker og gode egenskaper. Det passer også utmerket for ledere, lærere, foreldre, NLPere, coacher, hypnoterapeuter og alle typer behandlere og helsepersonell.

  Kurset vil introdusere positiv psykologi og skape forståelse for hvordan kunnskaper om friskfaktorer påvirker individets funksjon, velvære, livskvalitet og helse. Du vil arbeide med personlige oppgaver som vil støtte deg som individ, dine ressurser og kompetanse.

  Akademiet har egen avansert pedagogisk e-læringsplattform som gir mange effektive og unike innlæringsverktøy. 

 • Datoer

  Fortløpende online. Du jobber med oppgaver fortløpende i eget tempo.

  Praktisk info

  Varighet: Individuell studieprogresjon

  Opptakskrav: Ingen

  Sted: Online nettkurs. Du kan studere fleksibelt i eget tempo

  Pris

  EUR 220,-
  Hos oss kan du dele opp betalingen. Søk her.

  Om oss
 • Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon.

  • 30 års erfaring

   NOCNA er toneangivende på fagfeltet

  • Internasjonale studiepoeng (CPD)

   NOCNA har utstedt over 5000 CPD poeng det siste året

  • Markedsleder

   NOCNA har avholdt mer en 250 NLP & Coachutdanninger

  • Kurs/utdanninger

   NOCNA tilbyr mer enn 32 ulike kurs og utdanninger

 • Læringsmål

  Etter endt kurs skal kandidaten kunne:

  • beskrive og forklare begrepet positiv psykologi
  • beskrive og forklare hvordan positiv psykologi kan bidra til forståelse for begrepet lykke og velvære
  • forstå hvordan og forklare hvordan natur, dyr og miljø kan brukes for å skape livskvalitet og helse
  • reflektere og forstå hvordan positiv psykologi kan bidra til økt livskvalitet, positive emosjoner og livstilfredsstillelse i eget liv

  Innhold

  Positiv psykologi har fokus på menneskets ressurser og kompetanse og fokuserer på vitenskapelig å studere de faktorer som bidrar til positive emosjoner og adferd samt menneskets mulighet til lykke, helse og livskvalitet. 

  Historisk fag fakta

  Positiv psykologi har sine røtter i humanistisk psykologi og fokuserer på lykke og selvrealisering. Martin Seligman introduserte begrepet og regnes som far til den moderne positiv psykologi bevegelsen.

  Tankeprosesser som påvirker våre følelsesmessige tilstander varierer mye fra person til person. Evnen til å håndtere negative indre dialog kan gi sterke positive gevinster for livsmestring. Seligman har identifisert mål for positiv psykologi: familier og skoler som tillater barn å vokse, arbeidsplasser som tar sikte på tilfredshet og høy produktivitet, og som lærer andre om positiv psykologi.

  Positiv psykologi er opptatt av tre forhold:

  • positive følelser – å være fornøyd med sin fortid, å være glad i nåtiden og ha håp for fremtiden
  • positive individuelle trekk – å fokusere på ens styrker og dyder.
  • positive institusjoner – styrking av forhold som forbedrer felleskapet

  Elektroniske innleveringer

  Du kan studere i eget tempo, hjemmefra eller hvor du befinner deg. Samtlige innleveringer gjøres elektronisk.

  Deltagerbevis

  Deltagerbevis utstedes fra Nordic Coach & NLP Academy etter godkjent kurs med tilhørende innleveringer. Det er ca 50 timers arbeid totalt og du bestemmer studietempoet selv. Du kan bruke alt ifra 2 uker til 6 mnd på å gjennomføre kurset etter registrering.

  Kurslitteratur (obligatorisk)

  • Tilhørende e-bøker på Nordic Coach & NLP Academy e-læringsplattform. Boken Ekte lykke (enten på norsk eller på engelsk).
  • Seligman, M. (2003 eller nyere). Authentic happiness (på engelsk). London: Nicholas Brealey Publishing
  • Seligman, M. (2003). Ekte lykke Universitetsforlaget

  Språk 

  Kurset inkluderer både norsk og engelsk. Oppgavene kan gjøres enten på norsk eller engelsk.

  Vi har samme kurs også på engelsk.

  Påmelding:
  Trykk den blå påmeldingsknappen og bruk påmeldingsskjema

   

  Use your signature strengths every day to produce authentic happiness and abundant gratification.

  — - Martin Seligman, psykolog, grunnlegger av positiv psykologi
 • Nysgjerrig på hypnoterapi, coaching, NLP eller mindfulness? Meld deg på vårt nyhetsbrev!