Chat with us, powered by LiveChat
 • Om informasjonskapsler

  Personvernerklæring

  Generelt

  Vi tar personvern på alvor fordi det handler om respekt for deg som bruker av våre nettsider og for deg som student. NOCNA har derfor utarbeidet denne personvernerklæringen i henhold til Personopplysningsloven for behandling av personopplysninger, hvor krav til informasjonssikkerhet og internkontroll er ivaretatt. 

  Personopplysninger som lagres

  Personopplysninger er alle former for data, informasjon og opplysninger som kan knyttes til og identifisere en person, for eksempel navn, fødselsnummer, telefonnummer eller bilde. Mer informasjon om personvern finner du på www.datatilsynet.no.
  Opplysningene som vi mottar om deg vil brukes for å ivareta våre forpliktelser overfor deg iht. avtale om studier, og som bruker av vår nettside og læringsplattform. Typiske eksempler på vår bruk av personopplysninger er å sikre at:

  • rett person får opptak til rett studium
  • rett person får avlegge riktig eksamen
  • rett person får informasjon om kommende studier
  • rett person får tilgang til ulike IT-tjenester
  Opplysningene vil utelukkende bli brukt av NOCNA som databehandlingsansvarlig, med mindre vi er lovpålagt å utlevere opplysningene.

  Som student ved NOCNA

  Studenten gir ved inngåelse av studieavtale, samtykke til at NOCNA kan benytte studentens innlogging og bruk av e-læringsplattform for:
  – oppfølging
  – feilsøking i systemer
  – eller andre formål som er nødvendig av hensyn til de tjenester NOCNA plikter å yte for å oppfylle avtalen.

  Som student ved NOCNA lagres relevante personopplysninger som kommer til i forbindelse med avtalen, for eksempel i kommunikasjon med lærere, nettlærere, studieveileder, sensor o.l. 

  Utlevering av studentinformasjon

  Lærer og Nettlærer vil ha tilgang til nødvendige personopplysninger for å kunne gjennomføre evaluering av oppgaver, innsendinger og meldinger/tilbakemeldinger relatert til slike. Sensor vil ha tilgang til nødvendige personopplysninger for å kunne gjennomføre sensur av eksamen. 

  NOCNA sine IT-leverandører har tilgang til personopplysninger, hvor dette er nødvendig. NOCNA har en databehandlingsavtale med gjeldende IT-leverandører til enhver tid, som sikrer personvern ovenfor studenten.
  NOCNA følger norsk lov og utleverer følgelig studentinformasjon til organisasjoner som: – Statens Lånekasse for utdanning
  – NOKUT
  – Statistisk sentralbyrå
  – Arvato
  – Gothia
  ved etterspørsel. Utover dette kan ikke NOCNA utlevere studentens personopplysninger til tredjeparter, dersom det ikke er gitt særskilt samtykke til dette. 

  Markedsføring 
  Nyhetsbrev

  Vi ønsker å kunne sende deg relevant informasjon om studier og tjenester som vi tror du kan ha interesse av, men dette er betinget av ditt samtykke. Samtykke gis ved bestilling av kurs eller når du melder deg på vårt nyhetsregister på nettsiden vår. Det er frivilling å samtykke til dette og du kan når som helst trekke tilbake samtykket på følgende tre måter:
  • Melde deg av nyhetsbrev ved å benytte lenken oppgitt i eposten
  • Som student vil vi ha tilgang til «Min profil» hvor du til enhver tid kan oppdatere kontaktinformasjon, samt endre på annonseringspreferanser.
  • Sende epost ttil: privacy@nocna.no, og opplyse om hvilke endringer du ønsker i forhold til NOCNA sin behandling av dine persondata

  De følgende personopplysninger lagres på deg når du registreres i vårt nyhetsbrevregister: navn og epostadresse. Navn og kontaktdetaljene dine gjør at vi kan sikre at du ikke mottar den samme informasjonen flere ganger. Nyhetsbrevene inneholder informasjon om studiene våre, tips og råd, samt informasjon om hvordan livet er som student hos NOCNA. 

  Dine opplysninger deles kun med våre systemleverandører som vi bruker for å utforme og sende nyhetsbrev. Vi beholder dine opplysninger fram til du velger å melde deg av vårt nyhetsregister. 

  Bruk av informasjonskapsler/cookies

  Informasjonskapsler benyttes på de fleste nettsteder og er små tekstfiler, som lagres av nettleseren på din datamaskin. På våre nettsider brukes disse til to formål: • I statistikksammenheng brukes informasjonskapsler for å se om du er en ny besøkende eller om du har besøkt nettsiden tidligere (fra den samme nettleseren på den samme datamaskinen).
  • For å huske innloggingen din i et gitt antall minutter, slik at du ikke behøver å logge inn på nytt.
  Informasjonskapslene lagres kun lokalt på din datamaskin og gir oss ikke tilgang til opplysninger om deg og din bruk utover det som er nevnt ovenfor. Du kan også benytte nettsiden uten bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillinger i nettleseren din. Hvis du vil lese mer om hvordan unngå cookies, finnes informasjon tilgjengelig her:

  • https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/
  • https://nettvett.no/slik-tommer-du-nettleserdata/

  I denne sammenheng vil vi aldri lagre informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig.

  Google analytics

  Som bruker av vårt nettsted er du anonym. Til statistikkformål brukes måleverktøyet “Google Analytics”. Google sletter personidentifiserende opplysninger ved mottak av opplysningene. Informasjon om besøk og bruk av nettsiden blir deretter anonymisert og brukt i helhetlige analyser uten personidentifiserbare opplysninger. Dette gjøres for at vi skal kunne optimalisere våre tjenester ut mot brukerne. Statistikken hjelper oss å se hvilke deler av nettstedet som er mest besøkt, uten å vite hvem som har besøkt hva eller hvilke søk som har blitt gjort.
  Du kan lese mer om Google Analytics ved å klikke her. Du kan velge at Google Analytics ikke benyttes, ved å installere en Google Analytics Opt-out BrowserAdd-on. For å lese mer og eventuelt installere tillegget klikk her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

  Innsyn, retting og sletting

  • Du har etter Personopplysningsloven § 18 rett til å kreve innsyn i de registrerte opplysningene, samt rett til å kreve retting og sletting i henhold til lovens §§ 27 og 28. Slik begjæring må sendes skriftlig til: privacy@nocna.no eller til NOCNA, PB 18 Bygdøy, 0211 Oslo. Henvendelsen skal rettes til rektoren.
  • Dersom du mener det er registret feilaktig informasjon kan du be om retting eller sletting. Du har også rett til å klage til NOCNA eller Datatilsynet om du mener at vår behandling av dine opplysninger er i strid med reglene.
  • I henhold til GDPR (General Data Protection Regulation) og retten til å bli slettet har du muligheten til å kreve at dine opplysninger hos NOCNA blir anonymisert. NOCNA anonymiserer i så tilfelle registrerte personopplysninger dersom formålet med den enkelte behandlingen er oppfylt. NOCNA kan bevare opplysninger som vi er forpliktet til å beholde etter gjeldene lovverk. Dette innebærer blant annet oppbevaring av sertifikat, diplom, vitnemål, karakterprotokoll og kursbevis.

  Dataportabilitet

  I henhold til GDPR og retten til dataportabilitet har du muligheten til å kreve at dine opplysninger hos NOCNA blir overført til en annen virksomhet. Merk at ikke all data vil være overførbare i samme form som det vises på elæringsplattformen (for eksempel studieprogresjon). Slik begjæring må sendes skriftlig til: privacy@nocna.no eller til PB 18 Bygdøy, 0211 Oslo. Henvendelsen skal rettes til rektoren. 

  Rettigheter

  Du har etter personopplysningsloven § 18 rett til å kreve innsyn i de registrerte opplysningene, samt rett til å kreve retting og sletting i henhold til lovens §§ 27 og 28. Slik begjæring må sendes skriftlig til: privacy@nocna.no eller NOCNA, PB 18 Bygdøy, 0211 Oslo. 

  Kontaktinformasjon

  Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan du sende skriftlig til følgende adresser: 

  E-post: privacy@nocna.no
  Adresse: NOCNA, PB 18 Bygdøy, 0211 Oslo