• Ofte stilte spørsmål om NLP NORDIC COACH & NLP ACADEMY
 • Ofte stilte spørsmål/ofte stilte spørsmål om NLP

  Markedet er uoversiktlig og flommer over med NLP og coachingkurs. Følgende vil hjelper deg til å få litt større klarhet:

  Hva er NLP?

  NLP er en form for kognitiv kommunikasjonspsykologi. Selv om NLP inneholder mange coachingverktøy er det ikke det samme som en coachutdanning. NLP er også en form for selvhjelpspsykologi og skiller ikke mellom terapi og coaching, men gir deg grunnlaget og verktøyene du trenger for å bruke det i begge retninger.

  Hva er Coaching?   

  Coaching er et fagområde som har opplevd en stor vekst på alle nivåer i samfunnet. Coaching er definert som en kompetansebasert aktivitet og en resultatsorientert interaktiv prosess mellom coach og klient. Det er forhåndsklarert hensikt, intensjon, ønskede mål og spesifikke bevis på at målet/målene er oppnådd.

  Finnes det en overordnet standard for NLP og coaching i Norge?

  Nei – men det hevdes av enkelte norske aktører at det finnes en overordnet norsk standard for coaching. Dette er ukorrekt. Standard Norge ble engasjert å utarbeide en norsk standard etter ISO regulering for ca 12 år siden. Arbeidet ble tilbaketrukket i 2007 på grunn av manglende konsensus. NOCNA var aktivt med i standardiseriserings prossessen ved Standard Norge og var enig om å legge ned arbeidet med bakgrunn i at den planlagte standarden var alt for lav. Derfor er det viktig for forbrukere å være varsom når det hevdes at det finnes en norsk standard. Dette er villedende markedsføring.

  Hverken NLP eller coaching er regulert av formelle overordnede nasjonale eller internasjonale organ. Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN) er godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisasjon. NFCN har fastsatt minimumskriterier for sine medlemmer. The Association for Neuro Linguistic Programming International (ANLP) i Storbritannia har siden 1985 jobbet for å øke kvaliteten på NLP fagområdet internasjonalt.

   

  Hvem kan sertifisere i NLP?

  Det er store forskjeller i kunnskapsnivået og pedagogisk kompetanse blant NLP tilbydere. Dette skyldes økende popularitet og manglende regulering. NLP trenerutdanninger hari de siste årene endret form og struktur og blitt stadig kortere og mer overfladiske. Det finnes i hovedsak 2 typer NLP tilbydere i Norge: Den ene har lengre og grundigere NLP trenerutdanning og rett til å sertifisere i eget navn. Den andre har kun ca. en ukes NLP trenerutdanning fra f.eks. The Society of NLP og har ikke rett til å sertifisere i eget navn. Disse er såkalte “Licensed Trainer”.

  Hvis du vil være 100% trygg på at du får en kvalitetssikret internasjonal utdanning med høyt pedagogisk nivå innenfor NLP bør du velge et utdanningssted med en stab som har formell tverrfaglig bakgrunn som inkluderer pedagogiske, psykologiske og helsefaglige retninger. Vårt råd er å samle så mange forskjellige erfaringer som mulig, helst fra høytutdannede akademikere som kan gi deg en troverdig vurdering og som er skolerte og har sammenligningsgrunnlag.

  Nordic Coach & NLP Academy kjenner til hele NLPens historie, personligheter og utvikling og har sett at mange har blitt lurt. Altfor mange har blitt NLP trenere på en-ukes kurs og har deretter startet egen lisensskole. NLP tar lang tid å integrere og en uke for å bli NLP trener er ikke, og kan aldri bli nok for å kvalitetssikre noen, uansett hvem som har sertifisert kandidaten. Velg et opplæringssted som er godt innarbeidet og som har en stab med flere erfarne NLP og coaching trenere som har grundig dokumentert praksis og som faglig oppdaterer seg (CPD). Det vil også være en gevinst for kvalitetssikringen hvis staben har flere forskjellige NLP og coach trenerutdanninger. Dette viser at de har gått de ekstra milene, de har investert, og de har blitt grundig testet. Dette er din beste garanti hvis ditt mål er autentisk kvalitetssikring for din NLP utdanning. Også ANLP i England har i åresvis jobbet med internasjonale fagkrav for NLP utøvere og fagmedlemmer.

  NLP medskaperen Dr John Grinder har vært på personlig besøk til NOCNA gjentatte ganger. Han har uttalt at han er imponert over kvalitetssikringen, kompetansen, standarder og integriteten som han har observert hver gang han har besøkt akademiet.  Faglig og formell kompetanse/medlemskap.