• Norsk Standard for coaching NORDIC COACH & NLP ACADEMY
 • Norsk Standard for coaching

  Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) er en aktiv bidragsyter og pådriver i arbeidet med en felles Norsk Standard for Coaching.

  Standard Norge har samlet pådrivere innen bransjen som skal utvikle en Norsk Standard for en kompetanse for coaching og profesjonelle coacher.

  Det er viktig for bransjen å få en felles standard som alle aktører kan enes om og dette vil være fremtidens standard som igjen bidrar til å kvalitet og forutsigbarhet for alle som er innkjøpere av coachingtjenester.

  NOCNA (Nordic Coach & NLP Academy) deltar i en arbeidsgruppe med andre coaching foreninger og leverandører sammen med Standard Norge hvor det jobbes med å muliggjøre en norsk standard for Coaching i Norge. Arbeidsgruppene hvor NOCNA deltar jobber i disse dager og ut høsten med å se på kriterier for:

  Krav til kjernekompetanse for coacher
  Krav til opplæring/undervisning
  Krav til veiledning og sertifisering

  Disse spesifikasjonene skal utredes og jobbes igjennom på tvers av fagforbund, foreninger, skoler og privat praktiserende coacher.

  Internasjonal sertifisering

  NOCNAs internasjonale coachutdanning inneholder internasjonal sertifisering innen NLP & Coaching, pluss i tillegg fagområdene psykologi, nevrovitenskap, kommunikasjon, relasjon, selvinnsikt, etikk og jus, publisert i høringsversjon fra Standard Norge: Krav til kjernekompetanse for coacher i Norge NS:11251:2022.
  Høringsversjonen er under behandling og endelig versjon forventes vedtatt i løpet av høsten 2022. Dersom det kommer endringer eller tilføyelser fra høringsversjon vil NOCNA fortløpende tilpasse utdanningene deretter.

  Når du tar en profesjonell coachutdanning hos NOCNA kan du være trygg på at du får en utdanning som har inkludert fagområdene. Ved eventuelle endringer fra høringsversjonen vil utdanningen oppdateres fortløpende når den kommende Norske Standarden for coacher i Norge blir endelig vedtatt. Det gir deg og dine fremtidige kunder kvalitet og trygghet.

  Mentoring, oppfølging og egencoaching

  Det er mulig å bestille mentoring, oppfølging og egencoaching i tillegg til utdanningen ved NOCNA. Dette vil være spesielt viktig for den som ønsker å gå for NS sertifisering. Mentoring, egencoaching, veiledning og oppfølgingstimer benyttes til coaching, faglig veiledning og blir tilpasset ditt spesifikke behov. NOCNA Mentorer, pedagoger og faglige veiledere er utdannet profesjonelle coacher med lang erfaring, både som coacher, mentorer, veiledere, trenere, ledere, og karriererådgivere.