Chat with us, powered by LiveChat
 • Kursnavn: NLP Leadership Practitioner

 • NLP Leadership Practitioner utdanningen gir deg en fantastisk innføring i NLP for bruk i ledelse og i arbeidslivet. Det er for deg som ønsker forandring og utvikling, såvel personlig som profesjonelt. Dette er en NLP og coachutdanning som garanteres å gi den beste opplæring på fagområdet i Norge. Utdanningene er i verdensklasse og akkreditert av den strengeste fagorganisasjon for NLP og coaching i Norge, Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN), godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisasjon. Du får også internasjonalt akkrediterte CPD poeng for din utdanning hos oss.

  Utdanningen er spesielt tilrettelagt for næringslivet og ledelse. Du studerer fleksibelt, både ved å delta på treningsdager, så vel som integrere stoffet online i eget tempo ved siden av arbeid. Vi lærer deg Nevro-Lingvistisk Programmering/Psykologi som er svært nyttig som leder, såvel som for forvaltning av menneskelige ressurse, og gir deg internasjonal sertifisering som åpner nye dører i arbeidslivet. NLP Leadership Practitioner gir deg praktisk kompetanse, kunnskap og en verktøykasse med effektive ledelsesverktøy. I over tretti år har NLP vært det primære verktøyet for mental trening i næringslivet og andre arenaer hvor mennesker jobber i team, sette seg mål – og nå dem. NLP gir strategier for suksess – og for vedlikehold av suksess.

  Akademiet har en egen avansert pedagogisk e-læringsplattform for NLP som gir deg mange effektive og unike innlæringsverktøy og optimal integrering. I tillegg til å komme på selve NLP treningen får du også tilgang til lydfile og online materiell fra undervisningen og mange andre unike opplæringsmidler, bøker og ressurser som gir deg mulighet for optimal integrering av NLP kunnskapene og ferdighetene.

 • Datoer

  Modul 1: 25 – 28 april
  Modul 2: 20 – 23 juni

  Praktisk info

  Sluttdato: 17 mars 2019
  + tid for innlevering av oppgaver, samt integrering av pensum

  Oppbygging: 2 moduler med oppmøte, pluss nettstudier, arbeidsoppgaver og hjemmestudier mellom samlingene.

  Opptakskrav: Ingen

  Sted: Oslo

  Type: Utdanning

  Pris

  37,000,-
  Hos oss kan du dele opp betalingen. Søk her.

  Om Oss
 • Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Dette kurset vil gi deg 80 poeng/timer CPD.

  • 29 års erfaring

   NOCNA er toneangivende på fagfeltet

  • Internasjonale studiepoeng (CPD)

   NOCNA har utstedt over 5000 CPD poeng det siste året

  • Markedsleder

   NOCNA har avholdt mer en 200 NLP & Coachutdanninger

  • Kurs/utdanninger

   NOCNA tilbyr mer enn 32 ulike kurs og utdanninger

 • NLP utdanningen passer for deg som:

  • Ønsker kunnskaper om og ferdigheter i kommunikasjon, motivasjon, ledelse og selvcoaching
  • Vil ta din personlige og profesjonelle utvikling til et nytt nivå
  • Ønsker økt bevissthet og kontroll over egen adferd
  • Har profesjonelle og karrieremessige utfordringer som du ønsker å jobbe med
  • Ønsker å få flere praktiske verktøy for å gjøre en god jobb som leder
  • Ønsker å oppgradere din kompetanse og faglige ferdigheter som leder
  • Ønsker metoder for god tilstandskontroll og å oppnå ressursfylte positive tilstander
  • Ønsker å bygge en sunn lederidentitet med bevissthet rundt det som er viktig for deg
  • Vil lære metoder for hvordan modellere og integrere suksessoppskrifter for deg selv og andre

   

  Temaer:

  • Målsettingsarbeid og måloppnåelse i ledelse og karriere
  • NLP og ledelse
  • Hvordan skape god kontakt, engasjemang og forpliktelse
  • Hvordan påvirker din holdning /innstilling andre rundt deg
  • Evne til å kommunisere, påvirke og overtale
  • Forhandlingsteknikk og konfliktløsning på arbeidsplassen
  • Å endre begrensende overbevisninger og overkomme hindringer
  • Presentasjon og opplæring
  • Teambygging og teamarbeid
  • Møter og informasjonsledelse
  • Karriereutvikling og Personlig Coaching
  • Endringsledelse
  • Arbeid med ressursfrigjøring og frigjøring av indre potensiale som leder
  • Intervjuteknikk og rekruttering

   NLP Leadership Practitioner gir deg en fullstendig innføring i de viktigste NLP-ferdighetene.

  Du vil lære å:

  • Effektiv målsetning for individer og team
  • Skape og vedlikeholde god kontakt (rapport) – nøkkelen til gode relasjoner
  • Sanseskarphet for større forståelse av selv og andre
  • Tilstandskontroll
  • Kalibrering – avlese dypere elementer fra verbale og non-verbale språk
  • Atferdsendring
  • Kraftfulle språkmønstre
  • Utvikle kreativitet og fleksibilitet
  • Kommunisere effektivt – håndtere “den vanskelige samtalen”
  • Møteeffektivitet
  • Unngå misforståelser
  • Øke selvtillit og fleksibilititet
  • Stille de riktige spørsmålene
  • Ta riktige, verdibaserte valg
  • Identifisere menneskers beslutningsstrategier
  • Utarbeide og implementere egne strategier
  • Fjerne begrensende overbevisninger
  • Identifisere og løse verdikonflikter
  • Bruke kraftfulle metaforer
  • Håndtere reaksjon vs respons
   … og mye mye mer…

   Etter gjennomføring av denne NLP Leadership Practitioner utdanning mottar du en internasjonal sertifisering og kvalifiserer for opptak som medlem i den norske fagorganisasjon Norsk Forening for Coaching & NLP. Du oppnår også internasjonal akkreditering og CPD poeng/bevis.

  N.B. 
  Det er viktig at kandidater som ønsker denne utdanningen for profesjonelt bruk også er villige til å arbeide med egen selvutikling. Utdanningen krever ærlighet og evnen til å akseptere, respektere og arbeide med følelser utifra en voksen og moden holdning. Dette kan fint gjøres uten å dele personlig og privat informasjon i plenum. Kandidater må signere NOCNAs etiske regelverk. Sertifisering skjer på grunnlag av oppnådd kunnskap, kompetanse, holdning/modenhet og personlig egnethet i henhold til pensum og individuell progresjon.