• NLP LEADERSHIP PRACTITIONER Praktisk kompetanse og ferdigheter for arbeidslivet MELD MEG PÅ TRUSTED PROFESSIONALS
 • NLP Leadership Practitioner (80 CPD poeng)

 • NLP Leadership Practitioner

  Den akkrediterte NLP Leadership Practitioner-utdanningen (80 CPD poeng) gir deg en innføring og faglig kompetanse for NLP i ledelse og arbeid. Utdanningen gir deg profesjonelle coachingverktøy som du kan bruke for å utvikle deg i din yrkesrolle, bli en bedre kommunikator, løse utfordringer og jobbe ut ifra en coachende væremåte.

  NLP Leadership Practitioner er for sjefer/ledere og andre som i sin yrkesrolle har interesse av å arbeide ut fra et coachende perspektiv, for å utvikle medarbeiderens og organisasjonens kompetanse. Du lærer å motivere deg selv og andre, øke din innflytelse, møte utfordringer, fokusere på mål, være løsningsorientert, samt styrke dine kommunikasjons-, informasjons- og salgskunnskaper. Utdanningen gir både teoretiske og praktiske kunnskaper om et coachende perspektiv og koblingen til medarbeidere og organisasjon og samhandling. Kurset kombinerer undervisning og nettbasert læring. Kurset inneholder øvelser, læring og lederverktøy som du kan anvende i rollen som leder og medarbeider, så vel som i andre roller.

  Kurset skal stimulere kandidaten til å utvikle grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om et coachende perspektiv som leder/ sjef. Mange vil kunne få et fint tillegg i CVen sin av å ha kunnskaper i coachende lederskap, samhandlingskompetanse og selvledelse.

  Det er for deg som ønsker forandring og utvikling, så vel personlig som profesjonelt. NLP Leadership Practitioner forbereder deg for fremtidens yrkesliv og utvikler deg til å bli enda bedre til å kommunisere og coache på ditt fagområde, enten du jobber privat eller innom den offentlige. Utdanningen er akkreditert med 80 CPD poeng og den gir deg en internasjonal sertifisering. NOCNAs kompetanse og erfaring til å bruke coaching og coachende adferd i arbeidslivet gjør utdanningen praktisk, aktuell og relevant for morgendagens bedrifter. Utdanningen gir et sterkt og stabilt fundament for forståelse av strukturer i de subjektive mentale og kognitive prosesser hos mennesker. Du får innsikt i sansebasert ledelse som kan integreres direkte i arbeids- og privatliv. 

  Utdanningen er spesielt tilrettelagt for næringslivet og ledelse. Du studerer fleksibelt, både ved å delta på treningsdager, så vel som integrere materialet online fleksibelt ved siden av arbeid. NLP Leadership Practitioner-programmet er svært nyttig som leder, såvel som for forvaltning av menneskelige ressurser. Du oppnår internasjonal sertifisering som åpner nye dører i arbeidslivet. NLP Leadership Practitioner gir deg praktisk kompetanse, kunnskap og en verktøykasse med effektive ledelsesverktøy. I over tretti år har NLP vært det primære verktøyet for mental trening i næringslivet og andre arenaer hvor mennesker jobber i team, sette seg mål – og nå dem. NLP gir strategier for suksess – og for vedlikehold av suksess.

  NOCNA har utviklet en avansert pedagogisk e-læringsplattform for NLP & Coaching som gir deg mange effektive verktøy for optimal integrering i din læringsprosess. I tillegg til å delta ved undervisning får du også tilgang til video, lydfiler og online materiell og ressurser som gir deg mulighet for optimal og effektiv integrering.

 • Datoer
  Vår oppstart 2024

  Frivillig forberedende NLP Diplom (online)
  Modul 1: 11 – 13 jan 2024 (online) kl 09-15
  Modul 2: 09 – 10 feb 2024 (online) kl 09-15
  Modul 3: 07 – 09 mars 2024 (online) kl 09-15
  Modul 4: online fordypning til NLP Leadership Practitioner (ekstra sertifisering)

  Praktisk info

  Oppbygging: 4 moduler og integrering mellom modulene.

  Opptakskrav: Ingen

  Sted: Online

  Type: Utdanning

  Fagorganisasjon: Utdanningen kvalifiserer for medlemskap og ansvarsforsikring i Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN).

  Pris

  NLP Leadership Practitioner kr 39000,- (inkl. NLP Practitioner & NLP Leadership Practitioner)

  Beløpet må betales i sin helhet innen 7 dager. Delbetaling kan skje via Svea finans: Søk her.

  Om Oss
 • Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.

  • 30 års erfaring

   NOCNA er toneangivende på fagfeltet

  • Internasjonale studiepoeng (CPD)

   NOCNA har utstedt over 5000 CPD poeng det siste året

  • Markedsleder

   NOCNA har avholdt mer en 250 NLP & Coachutdanninger

  • Kurs/utdanninger

   NOCNA tilbyr mer enn 32 ulike kurs og utdanninger

 • NLP Leadership Practitioner utdanningen passer for deg som:

  • Ønsker en internasjonalt akkreditert sertifisering som leveres av et trenerteam med pedagogisk, psykologisk, helsefaglig, medisinsk og coaching-faglig bakgrunn
  • Ønsker flere profesjonelle ledelsesmetoder og teknikker
  • Vil oppnå mer på karrierestigen
  • Ønsker teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i kommunikasjon, motivasjon og coaching
  • Har profesjonelle og karrieremessige utfordringer som du ønsker å jobbe med
  • Ønsker å få flere praktiske verktøy for å gjøre en god jobb som leder eller ansatt
  • Ønsker å oppgradere din kompetanse og faglige ferdigheter som leder
  • Ønsker metoder for god tilstandskontroll og å oppnå ressursfylte positive tilstander
  • Ønsker å bygge en sunn lederidentitet med bevissthet rundt det som er viktig for deg
  • Vil lære metoder for hvordan modellere og integrere suksessoppskrifter for deg selv og andre
  • Vil ta din personlige og profesjonelle utvikling til et nytt nivå
  • Vil ha fagmedlemskap, ansvarsforsikring og alumninettverk med profesjonelle coacher

   

  Temaer:

  • Målsettingsarbeid og måloppnåelse i ledelse/karriere
  • Motiverende intervju
  • NLP i ledelse og målsetningsarbeid
  • Hvordan skape god kontakt, engasjement og forpliktelse
  • Hvordan påvirker din holdning/innstilling andre rundt deg
  • Evne til å kommunisere, påvirke og overtale
  • Forhandlingsteknikk og konfliktløsning på arbeidsplassen
  • Å endre begrensende overbevisninger og overkomme hindringer
  • Presentasjon og opplæring
  • Teambygging og teamarbeid
  • Karriereutvikling og coachende lederskap
  • Endringsledelse og endringsarbeid
  • Arbeid med ressursfrigjøring og frigjøring av indre potensiale som leder
  • Intervjuteknikk og rekruttering

   NLP Leadership Practitioner gir deg en fullstendig innføring i de viktigste NLP-ferdighetene.

  Ved NLP Leadership Practitioner vil du lære om:

  • NLP og ledelse
  • Coachende lederskap og coachende adferd i arbeidslivet
  • Effektiv målsetning for individer, team og organisasjoner
  • Å skape positive endringer for deg selv og andre
  • Å skape effektive relasjoner og god kontakt til kunder og ansatte
  • Kroppsspråk & tilstandskontroll
  • Kalibrering (verbalt og non-verbalt språk)
  • Atferdsendring og endringsledelse
  • Kjernekompetanser i coaching & kommunikasjon
  • Motiverende intervju
  • Å håndtere “den vanskelige samtalen”
  • Coaching av målsetninger
  • Øke selvtillit og fleksibilitet som leder
  • Ta riktige, verdibaserte valg
  • Strategiarbeid og coaching i endringsprosesser
  • Fjerne begrensende overbevisninger

   Etter gjennomføring av denne NLP Leadership Practitioner utdanning mottar du en internasjonal sertifisering. Du kvalifiserer for opptak som medlem i den norske fagorganisasjon Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN). Du oppnår også internasjonal akkreditering og CPD poeng/bevis.

  N.B. 
  Det er viktig at kandidater som ønsker denne utdanningen for profesjonelt bruk også er villige til å arbeide med egen selvutvikling. Utdanningen krever ærlighet og evnen til å akseptere, respektere og arbeide med følelser utifra en voksen og moden holdning. Dette kan fint gjøres uten å dele personlig og privat informasjon i plenum. Kandidater må signere NOCNAs etiske regelverk. Sertifisering skjer på grunnlag av oppnådd kunnskap, kompetanse, holdning/modenhet og personlig egnethet i henhold til pensum og individuell progresjon.

   

 • Nysgjerrig på hypnoterapi, coaching, NLP eller mindfulness? Meld deg på vårt nyhetsbrev!