Chat with us, powered by LiveChat
 • Hva er NLP?

  • NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) er et selvstendig fagområde som interesserer seg i subjektive erfaringer, kognitiv adferd og menneskelig psykologi
  • NLP er en effektiv, praktisk og resultatsorientert metode som gir verktøy for å gjøre positive endringer
  • NLP er en praktisk modell for menneskelig kommunikasjon
  • NLP er en moderne form for kognitiv psykologi og selvhjelpspsykologi
  • NLP en verktøykasse med et bredt utvalg av verktøy og teknikker som kan anvendes på mange forskjellige områder for å oppnå spesifikke resultater
  • NLP gir verktøy for å bedre kommunikasjon
  • NLP anvendes for å skape endringer i fastlåste tankemønster og atferd
  • NLP handler om måten du bruker deg selv på som menneske
  • “NLP handler om hvordan vi mennesker gjør mening ut av tilværelsen” – Gillian R. Godtfredsen, NLP Master Trainer
 • NLP – hvor og hvordan kan jeg bruke det?

  • NLP inneholder mange teknikker innenfor kommunikasjon, adferd, forhandling, målsetning og personlig vekst
  • NLP verktøyene lar deg få kontroll over dine tanker både bevisst og ubevisst slik at du kan leve et mer integrert og målrettet liv
  • NLP har forklaringsmodeller og teorier for hvordan forskjellige mennesker reagerer og responderer i verden gjennom tanker, emosjoner, språk og atferd
  • NLP er bredspektret og brukes praktisk talt i alle profesjoner som du kan tenke deg
  • I NLP arbeider man ved å motivere, endre overbevisninger, gi mennesker et sterkere ståsted og finne sine indre ressurser
  • NLP er unik i prosesser som involverer personlig vekst og utvikling
  • NLP inneholder teknikker for helse- og omsorg
  • NLP gir kraftfulle verktøy for undervisning, opplæring og kreativitet
  • NLP har viktige teknikker for barn- og ungdomsarbeid

   Når du tar et kurs ved Nordic Coach & NLP Academy får du førsteklasses opplæring og faglig kvalitet innenfor NLP, coaching, psykologi og voksenpedagogikk.
   NOCNAs utdanninger er en pedagogisk tilrettelagt kombinasjon av plenums- og online undervisning. Det er umulig å lære NLP utlukkende fra en bok eller online kurs – det trengs “face to face” erfaringsbasert undervisning.
   NLP skaperen Dr. John Grinder har vært gjestetrener ved NOCNA gjentatte ganger og sier: ”I am impressed and congratulate Gillian. The level of competence is extremely high.”

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hvem bruker Nevro Lingvistisk Programmering/Psykologi (NLP)?

  NLP kan brukes på uttallige områder i ditt liv; for personlig og profesjonell utvikling, til å forbedre dine øvrige arbeidskvalifikasjoner, og som et brobyggende verktøy som fører deg fra nåværende til en fremtidig profesjon. Mennesker fra alle miljøer og yrkesretninger bruker NLP og coaching. Kunnskapen og ferdighetene kan brukes på alle områder i livet. NLP har verktøy til effektive, raske og positive forandringer.

  NLP kan gi store fordeler:

  • Bedrifter kan bruke NLP og coaching til å skape og implementere effektive organisasjonsendringer. NLP er mye andvendt innenfor HR, salg og kundebehandling.
  • Ledere lærer å kommunisere med et team på en effektiv måte for å maksimere engasjement. I tillegg får de kraftfulle vertøy for å hjelpe den enkelte medarbeider til å prestere bedre og håndtere vanskelige samtaler og takle utfordringer.
  • Pedagoger og instruktører lærer strategier som viser hvordan mennesker lærer og samhandler ulikt i forhold til informasjon. Pedagoger lærer også betydningen av non-verbal kommunikasjon og om NLP og coaching i skolen og i barne- og ungdomsarbeid.
  • Konsulenter kan hjelpe sine klienter til å finne klarhet og ta riktige avgjørelser basert på ekte verdier.
  • Medisinske fagpersoner/helsepersonell kan lære å kommunisere med pasienter på en måte som minsker deres frykt og angst, og som stimulerer til egenaktivitet, mestring og selvhjelp.
  • Coacher og terapeuter lærer NLP modeller og teknikker til effektivt forandringsarbeid.
  • Foreldre lærer å forstå barna på en ny måte, og lærer å motivere seg på en måte som fungerer.
  • Selgere lærer hva ulike kjøpere fokuserer på og hvordan dette kan anvendes, slik at kjøperen blir motivert til å investere i et “produkt”.

  Historisk utvikling av NLP

  NLP skaperne John Grinder og Richard Bandler samarbeidet i flere år før de røk uklar med hverandre. De gikk hver sin vei og NLP verden ble splittet. Splittelsen skapte en favoriseringskultur som har forplantet seg videre igjennom flere generasjoner med NLP trenere. Flere av Grinder og Bandlers samarbeidspartnere ble mer synlig i NLP arenaen og de hadde med seg fundamentale bidrag til videreutviklingen av NLP. Flere “hovedgrener” ble dannet; de 3 største var Grinder, Bandler og Dilts. Nordic Coach & NLP Academy er nøytrale, vi anerkjenner alle bidragsytere og favoriserer ingen. Vi er opptatt av å gi våre studenter kvalitetsundervisning med den totale kunnskapen som NLP representerer.