• HVA ER COACHING? NORDIC COACH & NLP ACADEMY
 • Hva er coaching?

  Coaching er en prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensiale. Det handler om å bringe mennesket fra nåværende tilstand til et ønsket mål. Til det livet personen egentlig vil leve, enten det er i jobb eller på det private plan.

  Coaching er et fagområde som har opplevd en stor vekst på alle nivåer i samfunnet de siste 20 årene. Coaching er ikke det samme som behandling, rådgivning, veiledning eller terapi. Det er en løsningsorientert målsetningsmetode som har til hensikt å bistå individer og team ved å fremme bevisstgjøring og egenutvikling, ressursfrigjøring og personlig potensiale for å oppnå ønskede mål.

  Hva er coaching i praksis? Coaching er en en-til-en prosess som har til hensikt å hente ut det beste i hvert individ, og de gode resultatene kommer i samspillet mellom coach og kunde. Coaching er en kompetansebasert aktivitet. Det er en interaktiv prosess mellom coach og klient. Coachen og klienten avtaler mål og spesifikke bevis for coachingen.

  Den profesjonelle coachen har utdannelse i å lytte, observere og tilpasse coachingen til kundens behov, og her er det kundens verdier, mål og interesser som står i fokus.

  Coaching er alltid handlingsfokusert. Det vil si at en beveger seg fra nå-situasjonen i retning ønsket mål. På veien mot målet vil det være nødvendig å ta tak, skape handling for å få ting til å skje.

  Coachen hjelper klienten/kunden til å finne sine løsninger og strategier på vei mot målet. Hun/han tar utgangspunkt i at klienten/kunden allerede har svaret inni seg. Men det er gjennom coachingens kraftfulle spørsmål og teknikker, at klienten/kunden finner svaret selv.

  Som coach handler det ikke om å behandle, men å vise vei i ønsket retning. En coach har en grunnleggende tro på at mennesket er ressurssterk og helt. Det handler derfor å finne gullet og bygge videre på det, heller enn å reparere.

  Hva er coaching ved NOCNA? NOCNAs fundament i coaching og i arbeidet generelt, baserer seg på NLP grunnverdier, grunnleggende coachingfilosofi, coachingpsykologi og etikk. Her dreier det seg først og fremst om et positivt menneskesyn og en løsningsorientert tilnærming i coaching. Vi vektlegger at mennesket har alle de ressursene, mulighetene og svarene som skal til for å utvikle seg, vokse og nå sine drømmer og mål.

  NOCNA tilbyr et profesjonelt og omfattende coachingprogram som kombinerer de siste innovasjonene innen NLP, coaching og positiv psykologi. Du kan skape din egen virksomhet innen coaching som reflekterer dine verdier og din identitet. NOCNA har vært tidlig ute og har lengst fartstid i bransjen i Norge. Våre utdanninger danner modellen og grunnpilaren for NLP coachutdanninger som tilbys i Norge. Hos oss lærer du både NLP og andre coachtilnærminger. 

  Hva er en Coach?

  Enkelt forklart er en coach en «personlig suksesstrener», en trofast profesjonell utfordrer som spesialiserer seg i utvikling slik at mennesker utmerker seg i forretningslivet og i sitt personlige liv. En coach skaper en trygg plass for å dele innsikt og informasjon, og er helt upartisk og vil bruke ulike metoder for å hjelpe klienten til å oppnå suksess og enda større klarhet. Coachen bistår med å fjerne de blokkeringer som hindrer mennesker fra å prestere og å nyte livet mer. Med en coach på plass er det fordeler for så vel den enkelte som for hele organisasjonen, fordi resultatet blir større tilfredsstillelse i jobben, visjon, høyere energinivåer, bedre helse og økt livskvalitet.

  En coach er en motivator som fasiliterer en coachingprosess. Coaching kan skje individuelt, i ledelse, team eller i organiasjoner. Coachen hjelper lederen, teamet, eller individet til å tenke, føle, handle og lære for å nå viktige mål.

  Den profesjonelle coachen har faglig kompetanse og spesifikk utdanning i det å lytte, observere og tilpasse coachingen til individuelle behov. Coachen samler nødvendig informasjon og leder en prosess slik at den andre personen finner løsninger og strategier. Coachen utgår fra at personen har løsningene og svarene inne i seg. Metodene som brukes i coaching er hentet fra mange forskjellige psykologiske retninger inkludert NLP.

  Det er meget viktig at en coach har ferdigheter og evner til å assistere deres klienter på alle områder i livet. Hvis coachen også kan arbeide både helsefremmende og terapeutisk er det en fordel. I tillegg til karriere og økonomi er områdene helse & velvære, familie & venner, følelseslivet og ikke minst det spirituelle ivaretatt av en kompetent og dyktig coach. NOCNAs coachutdanning omfatter alle kategorier i livet. Vi tar hensyn til forskjellene og forbindelsene mellom IQ – intelligence quotient, EQ – emotional quotient (empati og tilstandsmestring), AQ – adversity quotient (motstandsdyktighet), og SQ – spiritual quotient eller “The Ultimate Intelligence”.

  Det finnes Coacher som jobber med ulike nisjer innenfor coaching, som helsecoaching, nlp & business coaching, kognitiv coaching og mange flere.

  Hva er NLP?

  NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering, og er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv og hos andre.

  NLP gir oss praktiske verktøy til å skape endring. Metodikken er unik, og hjelper oss til å avdekke egne begrensninger. Den gir oss også mentale hjelpemidler til å overkomme disse.

  NLP metodikken hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål, og til å utvikle de ressursene vi trenger for å nå våre mål. Les mer …

  Hva kjennetegner en NOCNA Sertifisert Coach eller Helsecoach?

  En coach/helsecoach er en fordomsfri og likeverdig samtalepartner med forståelse og respekt for at mennesker har ulik virkelighetsoppfatning og opplevelse. Coachen/Helsecoachen må derfor ha gode empatiske evner, kommunisere godt og etterleve etiske retningslinjer.

  En NOCNA Sertifisert Coach har:

  • Tatt alle trinn på NOCNA og gjennomført praksis etterfulgt av et sertifiseringsforløp under veiledning av faglærere.
  • Bestått en formell avsluttende skriftlig og praktisk eksamen
  • Fagmedlemskap i Norsk Forening for Coaching & NLP og kollektiv ansvarsforsikring for sin coachingvirksomhet 
  • Under hele utdanningsløpet blitt vurdert etter egnethet og fremstår som kvalitetsbevisst og seriøs.
  • Signert på avtale om å følge strenge etiske retningslinjer for å kunne fungere som coach og til enhver tid følge de etiske reglene

  Hva er forskjellen mellom en coach, en rådgiver og en terapeut?

  En coach fokuserer på handling, ikke forståelse. Han/hun jobber for ansvar for følelser og hjelper til å utvikle realistiske handlingsplaner. De stiller spørsmål, setter nytt lys på situasjoner, rollespill, tildeler hjemmeoppgaver med mer. En god coach er fullstendig klar over de viktigste spørsmålene mennesker og organisasjoner møter, og forutsetter suksess i rollen som forretningspartner. Han/hun bruker praktiske fremgangsmåter for varige resultater. En coach er ingen psykoterapeutisk rådgiver og gir heller ingen spesifikke råd eller instruksjoner. Klienten setter agendaen og finner egne svar basert på coachens kvalitetsspørsmål. Coaching fokuserer på ressurser, løsninger og fremtiden i motsetning til terapi som ofte retter fokus bakover. Klientens verdensbilde er alltid respektert.

  Personlige fordeler med coaching

  Blant fordelene klienter som har gått til en coach beskriver er at de er:

  • Mer tilfreds i nåværende arbeidssituasjon
  • Arbeider lettere og mer produktivt sammen med andre
  • Oppnår effektive kommunikasjonsmetoder
  • Kommer overens med vanskelige personligheter
  • Forstår hvordan utfordrende situasjoner skal håndteres
  • Føler seg mer sikker, evnerik, dyktig og/eller satt pris på
  • Føler stabilitet på arbeidsplassen
  • Større personlig engasjement
  • Forstår og føler seg mer i takt med bedriftens mål
  • Nyter et rikere personlig liv
  • Tar ansvar for egne handlinger og følelser
  • Ønske om å heve sine standarder for personlige prestasjoner
  • Økt energi
  • Bedriftsprofil og klarere målsetning og verdigrunnlag

  NOCNA’s coachteam består av profesjonelle coacher med tverrfaglig kompetanse fra næringslivet, utdannings- og helsesektorene. De har en grundig coachutdanning ledet av mentortrenere og dyktige pedagoger. De stimulerer til vekst ved å bruke dynamiske endrings- og innlæringsmetoder.

   

  Find a job that you love – and you’ll never have to work a day in your life

  — --kinesisk ordtak

  Success is the result of good judgement. Good judgement is the result of experience. And experience is often the result of bad judgement

  — -Anthony Robbins, The World's number 1 Coach and voted one of the World's 10 most outstanding people