Chat with us, powered by LiveChat
 • Det er ingen mangel på NLP trenere og skoler i verden idag. Et søk på Google vil avdekke millioner av websider. De fleste aktører påstår at deres skole/organisasjon er godkjent og/eller overordnede. Det hevdes av enkelte norske aktører at det finnes en overordnet norsk standard for coaching. Dette er ukorrekt. Standard Norge ble engasjert å utarbeide en norsk standard etter ISO regulering for ca 12 år siden. Arbeidet ble tilbaketrukket i 2007 på grunn av manglende konsensus. NOCNA var aktivt med i standardiseriserings prossessen ved Standard Norge og var enig om å legge ned arbeidet med bakgrunn i at den planlagte standarden var alt for lav. Derfor er det viktig for forbrukere å være varsom når det hevdes at det finnes en norsk standard. Dette er villedende markedsføring.

  Det finnes ingen overordnet NLP organisasjon i verden. Historisk sett har det vært mye turbulens blant NLP skaperne og dette har forplantet seg videre blant organisasjone. Mange tilbydere/organisasjoner/skoler opptrer eksluderende ovenfor hverandre. De fleste organisasjoer er eid av privatpersoner, f.eks. ABNLP og The Society of NLP, og er ikke godkjent som fagorganisasjon av norske myndigheter. En gruppe erfarne NLPere i Norge har lenge ønsket å gjøre noe med dette. De mener at Norge fortjener riktig og presis informasjon, en kvalitetssikret fagorganisasjon innenfor coaching og NLP, en som er godkjent av norske myndigheter og er demokratisk, upartisk, etisk, trygg og inkluderende basert på faglig dyktighet. En organisasjon med kvalitets- og fagorgan som setter større krav til både utdanningskriterier og tilbydere.

  En fagorganisasjon skal være demokratisk og godkjent av ekstern myndighet. Norsk Forening for Coaching & NLP er den første formelt godkjente utøverorganisasjonen for NLP og coaching (2009). Nordic Coach & NLP Academys studenter kvalifiserer for opptak som medlem i Norsk Forening for Coaching & NLP. Medlemskap innvilges til alle som tilfredsstiller NFCNs kriterier for godkjent utdanning. Medlemsmassen representerer kandidater fra mange forskjellige skoler, og opptak som medlem baserer seg på dokumentert utdanning og praktisk coaching erfaring og sertifisering innenfor NLP og Coaching.

   

  Norsk Forening for Coaching & NLP holder de høyeste sertifiseringskriterierne innenfor NLP på verdensbasis. Organisasjonen samarbeider med relevante norske myndigheter og offentlige internasjonale organer og institusjoner. NFCN er godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisasjon. Dette innebærer at NLP utdannede som videreutdanner seg til NFCN registrert helsecoach kan registrere seg i Alternativregisteret i Brønnøysundregistrene og oppnå 25% mva fritak for helsecoaching behandlinger. NB. Kun medlemmer som har NFCN helsecoach utdanning kan få tilgang til å registrere seg.

  NFCN er inspirasjonskilde for yrkesmuligheter innenfor NLP, coaching og helsecoaching. NFCN er et sted hvor NLP utøvere, coacher og helsecoacher kan bygge trygge nettverk og samarbeide med fagpersoner innenfor NLP, coaching og helsecoachingmiljøet. Foreningen fremmer kommunikasjon og gir støtte og utvikling til NLP- og coachutøvere, samt formidler profesjonelle tjenester innenfor NLP og Coaching.


   

   

  British Psychological Society
  Nordic Coach & NLP Academy’s Studiedirektor Melinda Merunda er Graduate Member i British Psychological Society. Også NOCNA lærer, Professor Patricia Riddell har vært medlem i åresvis og er Chartered Psychologist og har undervist i flere tiår i nevrovitenskap og psykologi. Medlemskap i BPS gir adgang til det nyeste forskning og forskningsartikler, faglitteratur og aktuell fagoppdatering på det psykologiske området, samt medlemskap i Health Psychology-spesialiseringsretningen. Muligheter til gjesteforelesere og regelmessig faglig oppdatering.


   

   

  NLP University
  Samarbeid med Robert Dilts, Judit DeLozier og NLP University:

  – Avanserte NLP og coachingstudier
  – Hospitering
  – Offentlig debatt
  – Utvikling av læringsmiljø
  – Fremme profesjonalitet i bransjen
  – Bidra til å sette høye nok standarder
  – Nettverksbygging mellom studenter, organisasjon og næringsliv
  – Continued Professional Development (CPD) og fagutvikling


   

   

  Robbins Leadership Academy
  Grunnlegger Gillian Godtfredsen har fullført Robbins internasjonale Leadership program og Mastery University. Muligheter til gjesteforelesere.


   

   

  International Health Coach Association
  Helsecoaching og det helsefremmende arbeidsfeltet. Kontaktnettverk til fagutøvere innenfor helsecoaching. Muligheter for studenter å bli medlemmer etter endt utdanning ved Nordic Coach & NLP Academy.


   

   

  International Positive Psychology Association
  Fagmedlemskap til det faglige nettverket som knytter utdanningstilbudet opp mot samfunns- og næringsliv. Tilgang til aktuell forskning på positiv psykologi, kommunikasjon, utdanning og det psykologiske og helsefremmende arbeidsfeltet. Kontaktnettverk til fagutøvere og muligheter til faglig samarbeid og gjesteforelesere ved behov.


   

   

  International Association for Health Coaches
  Fagmedlemskap til det faglige nettverket som knytter utdanningstilbudet opp mot samfunns- og næringsliv. Studenten kan melde seg inn i den internasjonale organisasjonen etter endt utdanning. Kontaktnettverk til fagutøvere for lærere og studenter.


   

   

  The NLP Kitchen
  Samarbeid og fagutvikling med NLP Trener Fran Burgess. Utvikling av læringsmaterialer, fagbøker og faglige diskusjoner.


   

   

  Global Training and Consulting Community
  Akademiet er aktivt orientert og oppdatert med forskning og fagutvikling innenfor organisasjoner som: Global Training and Consulting Community, Muligheter til gjesteforelesere.


   

   

  Gillian Godtfredsen og Melinda Merunada er medlemmer i International Coach Federation (ICF). Organisasjonen består av individuelle utøvende medlemmer inkludert ledercoacher, forretningscoacher, livscoacher og mange andre fra hele verden.

  Siden starten i 1995 har ICF vokst til over 18.000 medlemmer. ICF sitt formål er å støtte og videreutvikle coaching profesjonen og standarder samt å være en rådgivende kilde for publikum innen informasjon om coaching og forskning. N.B. ICF har ikke ordning for ansvarsforsikring.


   

   

  NLP World Health Community Institute for the Advanced Studies of Health
  Fagmedlemskap til det faglige nettverket som knytter utdanningstilbudet opp mot samfunns- og næringsliv. Tilgang til forskning på det helsefremmende coaching-arbeidsfeltet. Kontaktnettverk med internasjonale fagutøvere. Muligheter til gjesteforelesere.


   

   

  ACTO Association of Coach Training Organizations
  Fagmedlemskap til det faglige nettverket som knytter utdanningstilbudet opp mot samfunns- og næringsliv. Tilgang til aktuelle kurs, oppdateringer og utdanninger innen for fagfeltet. Kontaktnettverk til internasjonale fagutøvere. Muligheter til gjesteforelesere og samarbeid.


   

   

  International Institute for Complementary Therapists (IICT)
  NOCNA og søsterskolen The Paradigm Academy er akkreditert av International Institute for Complementary Therapists (IICT) som training provider og kursholder, og det betyr at NLP- og coachutdanningene/kursene er akkreditert også gjennom IICT.


   

   

  Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter
  NOCNA er godkjent av Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK) som utdannings- og kursholder, og det betyr at NOCNAS utdanninger innen NLP, coaching, helsecoaching, helse- og livstilsveiledning, mental trening, mindfulness og hypnoterapi er godkjent og kan gi rett til fagmedlemskap i NIK.