• FAGFAKTA Nordic Coach & NLP Academy har i over 20 år vært toneangivende i Norge for NLP og coachutdanninger.
 • Fagfakta

  Nordic Coach & NLP Academy har i over 20 år vært toneangivende i Norge for NLP og coachutdanninger.
  Skolen er internasjonalt akkreditert av uavhengige fagorganisasjoner og godkjent leverandør av CPD (Continuous Professional Development).

  Team NOCNA står for kvalitet og erfaring; hvert medlem har høyere utdanning og har oppnådd betydelig suksess på det individuelle plan innenfor øvrige respektive profesjoner som inkluderer jus, medisin, psykologi, sosial psykologi, økonomi, odontologi, folkehelse, fysioterapi, politikk, ledelse, pedadogikk, idrett med mer. NOCNA har et profesjonelt styre hvilket er et krav i kvalitetssikringsarbeid. Vi er en skole som leverer utdanninger med garanti om å tilby NLP og coachutdanninger med den høyeste pedagogiske kvalitetssikring i Norge. Det er god kontakt mellom studentene, fagutviklere, lærere, medarbeidere, ansatte og vi har et internasjonalt samarbeidsnettverk som er aktivt i videreutviklingen av NLP og coaching. Akademiet er opptatt av studentenes trivsel, velferd og suksess. Vi setter både skolen og lærere gjennom de strengeste kvalitetssikringskontroller og vi garanterer den siste faglige utviklingen og høyeste kunnskapsnivået i bransjen. Dette blir hele tiden dokumentert gjennom CPD oppdatering som evalueres eksternt.

  Mange har idag gleden av et solid næringsgrunnlag med gode inntekter basert på sin utdanning fra denne skolen. Vi har stadig besøk av internasjonale lærere og trenere innenfor flere av våre fagområder. NLP skaper Dr. John Grinder har vært på personlig besøk til skolen gjentatte ganger og han har uttalt sin beundring for den høye kvaliteten og standarder som vi holder. ANLP har evaluert vår skole og våre NLP utdanninger og gitt akkreditering. Våre lærere reiser stadig ut i verden for å sikre den store bredden på det tverrvitenskapelige fagområdet.

 • Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Deltakere ved kurs og utdanninger får utstedt formelle CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver, fagorganisasjon og profesjonell utvikling.

 • Historisk fagfakta om NLP

  John Grinder og Richard Bandler “fant/skapte” NLP i ’70 årene. Deres arbeid spredde seg raskt over hele verden. Etter noen års samarbeid ble Grinder og Bandler uvenner. I årene som fulgte kjempet de en bitter juridisk kamp med hverandre – og Bandler med flere andre. Resultatet ble at NLP verden ble splittet i 3 hovedgrener; Grinder, Bandler og Dilts. Hver bidragsyter hadde hovedfokus på sitt eget bidrag. I årene som etterfulgte bruddet fant Grinder det han kaller “feil og mangler” med Classic Code NLP (det som ble skapt av han og Bandler). Han brukte mange år på utvikling av en metode for å rette opp disse feilene. Metoden kalte han New Code NLP og denne metoden har blitt integrert i NOCNAs undervisning de siste 13 årene.

  Tilbake på ’70 tallet var coaching verden fremdeles ukjent. Etterhvert som den vokste frem fungerte NLP som en “vugge” for coaching. Men det var først og fremst arbeidet til Robert Dilts som ble brukt for å danne grunnlaget for moderne coaching slik vi kjenner det i dag.

  Seriøse tilbydere over hele verden har lenge forstått at, for å kunne tilby NLP og coachutdanninger må nyere arbeid, fra samtlige bidragsytere tas med. Det har NOCNA gjort igjennom hele sin historie. For oss er ikke et NLP trenersertifikat fra f.eks. Richard Bandler nok. Å påstå, som enkelte gjør, at Bandler står for 98% av NLP pensum er direkte feilinformasjon. Og ikke minst, det meste i coachingverden idag har blitt skapt av andre. Våre trenere har reist ut i verden i flere tiår og hentet kunnskap direkte fra alle skapere og hovedutviklere innenfor NLP og coaching – Grinder, Bandler, Dilts, DeLozier, Robbins, James, Woodsmall, Gilligan, Lowe, Rose Charvet mm). NOCNA vet at ved å kun presentere en gren av NLP så vil studentene sitte igjen med store mangler. Vi tilbyr NLP og coachutdanninger som gir studerende den totale kunnskapen som NLP og coaching representerer.

  NOCNA er grunnlagt tidlig i 1990 årene av Gillian Godtfredsen og var opprinnelig drevet under navnet Bygdøy Klinikken AS som behandlings- og kursvirksomhet. 
  Gillian hadde stor suksess som behandler og dette dannet grunnlaget for at hun bestemte seg for å lære videre NLP og coachingverktøyene hun brukte. Hun var den første i Norge til å holde lifecoaching kurs.

  I dag er akademiet et internasjonalt anerkjent kompetansesenter som tilbyr flere studier innen kommunikasjon, NLP, coaching og helsefremmende arbeid.

  Fagfakta:

  • NOCNA er nasjonalt og internasjonalt akkreditert
  • NOCNA tilbyr alle former for NLP – Classic Code, New Code & Next Generation
  • NOCNA gir riktig og presis informasjon med hensyn til opphav, opprinnelse, filosofisk grunnlag og historikk.
  • NOCNA er pionerskolen i Norge og flaggskip innenfor NLP
  • NOCNA har holdt over 180 utdanninger og over 40 000 undervisningstimer
  • NOCNA tilbyr utdanning som kvalifiserer til offentlig registrering og MVA fritak
  • NOCNA har Norges høyste kvalifiserte og mest erfarne lærestab innenfor NLP og coaching
  • NOCNA er akkreditert til å sertifisere i eget regi alle nivåer innenfor NLP og coaching, inkludert NLP Trainer
  • NOCNAs team er tverrfaglig
  • NOCNA har publisert en stor mengde faglitteralur
  • NOCNA garanterer å levere utdanninger med den høyeste pedagogiske kvalitetssikring
  • NOCNA har egen online opplæringsplattform
  • NOCNA har et svært godt fag- og studentmiljø 
  • NOCNAs stab er skolert av 40-50 forskjellige NLP skapere/kjerne bidragsytere inkludert Grinder, Bandler, Dilts,  Delozier, Woodsmall, Gilligan, Robbins, Charvet med mer
  • NOCNA har hatt NLP skaper Dr John Grinder på besøk mange ganger
  • NOCNA har 50% stipendordning for unge mennesker opptil 25 år
  • NOCNA har ingen kirkelig eller religiøs tilknytning
  • NOCNA har strålende referanser fra tusenvis av fornøyde studenter og internasjonale trenere
  • NOCNA tilrettelegger kurs og utdanninger for mennesker med spesielle behov
  • NOCNA trenere er også graduates fra Anthony Robbins Mastery University og Leadership Academy.
  • NOCNA har en helhetlig tilnærming
  • NOCNA har høye etiske standarder
  • NOCNA har et globalt samarbeidsnettverk med nasjonale og internasjonale organisasjoner.

  Å ha en akkreditert utdanning med formell CPD bevis gir gevinster og fortrinn i arbeidsmarkedet.

  Vår NLP Trener Melinda her sammen med Robert Dilts og Judith DeLozier ved University of California, Santa Cruz

  “Experience is not what happens to a man; it is what a man does with what happens to him.” 

  — - Aldous Huxley