Chat with us, powered by LiveChat
 • Det eksisterer per i dag ingen Norsk Standard for Coaching.
  Arbeidet med å skape en standard er gjenopptatt. Første runde var i 2007-2008. NOCNA er også denne gang med i komitéen for å bidra med sine ressurser og kompetanse.
  Interesseorganisasjonen den norske coachforening hevder i sin markedsføring 
  at deres skoler utdanner etter norsk bransjestandard for coaching. Dette kan lett misforstås av forbrukere som om det foreligger en Norsk Standard (NS). En slik standard eksisterer ikke.
  Den norske coachforening er på ingen måte noe overordnet organ innenfor coaching og NLP i Norge. De har gitt grovt misvisende informasjon til forbrukere om Nordic Coach & NLP Academy. De har i ettertid måtte beklage å ha gitt slik informasjon.
  ———
  Trine Ålstedt i firmaet Metaresource misrepresenterer NLP. I markedsføring av firmaet hevder Ålstedt at 98% av all NLP er skapt av Richard Bandler. Dette er uriktig og grovt villedende informasjon som gis til uvitende forbrukere. Ålstedt er kjent med at tidligere rettssaker har endt med bøter og dom for Richard Bandler i forbindelse med slike påstander. Videre hevder Ålstedt at hennes firma utdanner “offentlig godkjente helsecoacher”. Dette er uriktig. Det foreligger ingen “offentlig godkjent helsecoachutdanning”.