Chat with us, powered by LiveChat
  • Viktig info!
    Det eksisterer per i dag ingen Norsk Standard for Coaching.
    Arbeidet med å skape en standard er gjenopptatt. Første runde var i 2007-2008. NOCNA er også denne gang med i komitéen for å bidra med sine ressurser og kompetanse.