• STUDENT & ALUMNI Alumni - velkommen tilbake!
 • Student & Alumni

  ALUMNI

  Alumni - velkommen tilbake!

  Lærdom fortsetter lenge etter eksamen og sertifisering. Arbeidslivet forandres regelmessig, nye profesjonsområder utvikles, konkurranse oppstår, nye forskningsområder avdekkes. Som Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) alumni får du anledning til å opprettholde og videreutvikle din kompetanse, holde deg àjour med forandringer og erverve ny kunnskap på fagområdene. Du kan også søke medlemskap i Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN) som er godkjent utøverorganisasjon av Helsedirektoratet, og være en del av et omfattende nettverk av fageksperter. Du vil kunne få mulighet til faglig videreutvikling og oppgradering av din kunnskap og kompetanse. NOCNA tilbyr en rekke akkrediterte CPD kurs (Continuous Professional Development) som gir deg CPD bevis/poeng.

  AKTIV STUDENT

  Det å være aktiv student ved Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) er morsomt, gøy og utfordrende. Du jobber med oppgaver mellom samlinger, integrerer kunnskap og praktiserer det du har lært. Foruten dine egne evner, er undervisning, veiledning, evaluering og studiemiljø forutsetninger for din motivasjon, studieinnsats og læringsutbytte.

  For at du som aktiv student skal få best mulig læringsutbytte og eierskap til egen utdanning, er det vesentlig for deg å løfte blikket fra pensumboka  av og til og delta aktivt og integrere det du lærer på skolen. Hvis du får delta i et forskningsprosjekt vil dette være fin og nyttig erfaring i studiehverdagen. Mange av våre studenter er aktive studenter fra måneder til flere år, og blir en del av et større nettverk og fellesskap.

  Her kan du lese uttalelser fra aktive studenter:

  Malin Krigstad, student, NLP Master Practitioner

  Jeg er i sluttfasen av en mastergrad i Management and Leadership ved Regent’s College, London. Valget om å ta NLP Practitioner og NLP Master Practitioner ved Nordic Coach & NLP Academy er et av de beste valgene jeg har gjort. Når jeg bestemte meg for å starte var jeg skeptisk. Jeg var snart ferdig med min bachelor i økonomi og administrasjon og det kunne være fint å bygge på med noe ekstra. Lite visste jeg om de kraftfulle verktøyene jeg kom til å lære om hvordan de kunne hjelpe meg i min utvikling. Det jeg lærte av Gillian og NOCNA teamet har hjulpet meg så mye, både personlig og profesjonelt. I løpet av de helgene jeg tilbrakte på skolen lærte jeg mer enn 3 år på høyskolen. Pedagogikken og læringsteknikkene som NOCNA bruker er helt unike. Jeg er evig takknemlig, og anbefaler de på den på det varmeste. Gleder meg til fortsettelsen. 

  Kari Bøhn, sykepleier, NLP Master Practitioner

  En fantastisk reise som har gitt meg mye som sykepleier. Jeg har lært masse, fatt med meg mange nye verktøy. Det er en skikkelig dypdykk i alle NLP elementene og til slutt det store overblikk. Jeg kan bruker alt som jeg har lært og har fått det store overblikket.

  Kjersti Jørgensen, HR sjef, NLP Master Practitioner

  Gjennom en tidligere kollega som fortalte at hun har utdannet seg til NLP-coach hos NOCNA på Bygdøy ble jeg nysgjerrig på coaching. Vi begynte å treffes jevnlig for coaching. Jeg opplevde å bli utfordret og dett var kjempespennende! Så spennende at da jeg klikket inn på NOCNAs hjemmeside og meldte meg på utdanningen. Reisen var og er definitivt spennende. Med meg på reisen har jeg hatt utrolig mange flotte, nydelige mennesker som også studerer til å bli NLP-coacher. Vi har delt, støttet, ledd og kanskje har det trillet en tåre også.  Dessuten kan jeg benytte NLP-teknikker til å coache andre, både i jobb og privat. Kunsten å bruke språket på nye måter er virkelig nyttig og verdifullt. Jeg kjenner og SER at det virker!

  Drømmejobben dukket opp. Og jeg fikk den! Helt fantastisk. Min NLP-kompetanse har bidratt til min bevisstgjøring av hva jeg skulle se etter, og den vil ganske sikkert være nyttig for meg videre når jeg nå skal jobbe med utvikling og ledelse i Politidirektoratet. For reisen har bare så vidt begynt!

  Gerd Bakke, fysioterapeut, NLP Master Practitioner

  For meg har NOCNAs NLP utdanning virkelig betydd et paradigmeskifte både personlig og ikke minst i min jobb som fysioterapeut. Som helsepersonell var jeg opplært til å fokusere på problemene og sykdommen til pasienten. Utdanningen har gitt meg et annet fokus på dette. Med kunnskap om NLP kan jeg nå hjelpe mine pasienter til å bruke energien sin på å nå positive målsetninger i stedet for å ha fokus på sykdommen og henge fast i problemene. NLP ble en videreføring av overbevisningen om at mennesker er i stand til å påvirke sin egen helse i mye større grad enn de er klar over gjennom å endre sine tankemønstre og sette seg positive mål. Siden min første kontakt med NLP har jeg nå fullført NLP Practitioner coaching og NLP Master Practitioner coaching og jeg har meldt meg på videre til NLP Helse og Frisklivscoach utdanningen.

  Gjennom praktiske øvelser på kursene blir jeg utfordret til å strekke meg ut av min egen komfortsone og kjenne på hvordan NLP virker på mine egne begrensende overbevisninger og indre dialog. På det personlige plan ser jeg at det samme skjer ettersom jeg utvikler meg i relasjon til mine nærmeste. For meg er NLP blitt en måte å reise gjennom livet på, der veien er målet og jeg oppdager nye og interessante løsninger hele tiden. Takk til dere som har vist meg denne veien.

  Sophia Lea, astrolog, forfatter, terapeut, Helsecoach, NLP Master Practitioner

  Etter bare noen måneder med NLP undervisning på NOCNA har jeg lært å tilføre en ny dimensjon i min jobb som terapeut og astro-coach. 
  NLP har lært meg praktiske teknikker som jeg bruker til å hjelpe klientene som trenger å forandre begrensende tenkemåte og se problemer i nytt lys. Ved å anvende NLP kan jeg på en mer effektiv måte bidra til at klienten frigjør egne ressurser og komme selv med riktige avgjørelser. NLP er en kraftig , praktisk og resultatorientert metode som jeg nå bruker bevisst for effektiv kommunikasjon med klienter, og også familiemedlemmer, venner og verden for øvrig.

  Henrik Aukland, personlig trener, NLP Master Practitioner

  Fikk nå muligheten til å være skribent på fitnessbloggen med over 70,000 lesere. Takk til NLP og NOCNA som gjorde dette mulig og utvidet min horisont!

  Line Ottem, sykepleier, helsesøster, Helsecoach, NLP Master Practitioner

  Som helsesøster har det vært godt å være en del av en utdannelse som har vært pedagogisk i alle prosesser. Jeg har lært prosesser som kan hjelpe i alle menneskers hverdag hvis vi skal tenke helhet i tilfriskning. Er utrolig takknemlig for denne utdannelsen og lærdommen jeg har fått del i. Deilig å være vitne til en utdannelse der lærerne er stolte av faget sitt. 

  Mona Foldvik, pedagogisk leder, NLP Master Practitioner

  Jeg jobber som pedagogisk leder i en barnehage. 
  Utdanningen ved NOCNA er en enorm stor opplevelse for meg. Utdanningen har gitt meg mye verktøy, ny forståelse av verden, av meg selv og de som er rundt meg. Bedre kompetanse skal du lete lenger etter!

  Joe Syversen, NLP Master Practitioner

  I løpet av de siste 4 årene har jeg lest over 50 selvutviklingsbøker og vært på 15 seminarer med verdens mest kjente coacher og suksessprofiler.
  Det var først når jeg begynte på Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA), høsten 2012 at den relevante coaching tyngden kom for fullt.

  Jeg lærte å benytte NLP som et verktøy og jeg gikk fra å være en bruker i NAV systemet, til å få en skreddersydd stilling som coach i NAV.I dag har jeg ansvar for å coache ungdom i 7 kommuner på NAV kontorer i Hedmark fylke. I tillegg har jeg startet et eget foretak.

  Cornelia Gåskjenn, lege, NLP Master Practitioner

  I arbeidet med mennesker er det så viktig å være bevisst sin kommunikasjon. Helt fantastisk utdanning som burde vært en del av ordinær helseutdanning. Jeg har lært at målsetning er enormt viktig for at endring skal skje. Som lege har jeg fått fantastiske verktøy som kan hjelpe andre mennesker til bedre helse. 

  Edel Ulven, selvstendig næringsdrivende, NLP Master Practitioner

  Jeg eier en barnehage og er arbeidsgiver til 20 mennesker. På deltid er jeg rideinstruktereder. Min erfaring er at NLP kan brukes, ikke bare på jobb eller hobby, men også hjemme privat. Jeg trodde ikke det var flere dører som kunne åpnes, men det har blitt enda en ny dør, med enda mere kunnskap som jeg er veldig takknemlig og ydmyk for å tatt del i. Jeg bruker NLP hver eneste dag, også på jobb. Jeg mener at jeg har blitt en mye bedre leder. Jeg har blitt mye bedre til å kommunisere og være i relasjoner med andre mennesker. Utdanningen ved NOCNA har gitt med veldig gode, sterke verktøy som jeg merker godt effekten av. Dette er noe jeg vil anbefale. Det er et liv før man bli kjent med NLP og det er virkelig et nytt liv etter, som jeg vil unne alle å få delta i.

  Kristine Bull-Engelstad, fysioterapeut, NLP Master Practitioner

  Veldig profesjonell utdanning, lærerik og ekstremt nyttig for min prosess personlig og professjonelt fysioterapuet. Veldig glad for de høye kravene for fullføring a utdanningen. Jeg har fått dekket “hullet” jeg har hatt i fysioterapi. 

  Tor Strømsnæs, Helsecoach, NLP Master Practitioner

  Via diverse kilder ble interessen for selvutvikling via NLP etablert, og etter en demokveld hos NOCNA på Bygdøy satt jeg igjen med en følelse av å ha kommet «hjem». Her fantes et språk som satte ord på mange av de tankene jeg hadde gjort meg, med demonstrasjon av ulike verktøy som kunne brukes.

  Sluttresultatet så langt etter 6 år er oppstart av egen klinikk for muskel og leddplager på Roa Hadeland, kombinert med coaching på livsstilsendringer. I tillegg lansering av et unikt restaurantprosjekt sammen med min samboer på Roa, Hadeland i mars 2014. Og vi har flere spennende planer innenfor helse- og velvære i langtidsstrategien.

  Elin Unosen Bendiksen, Helsecoach, NLP Master Practitioner

  Jeg har lært så enormt mye for meg selv og for min profesjon som Grethe Roehde kursleder. For en berikelse! Jeg er ikke i tvil om at hos dere får jeg lært NLP på beste måte.

  Doris Henriksen, helsesøster, NLP Practitioner

  Som sykepleier har jeg høsten 2012 også fått oppleve å være pasient etter en skremmende trafikkulykke og jeg ser tydelig behovet for NLP opplæring i vårt helsevesen. Hvis jeg ikke hadde hatt kunnskapen om NLP som jeg har lært på Nordic Coach & NLP Academy og brukt den som hjelp til selvhjelp, så ville min pasientopplevelse blitt mye værre. Når opplevelsen av å ikke ha kontroll over egen kropp ble panikkartet, var opplevelsen over å ha kontroll over tanker og følelser en nødvendighet. Også i ettertid bruker jeg NLP teknikker for å jobbe meg gjennom flashback og klaustrofobi. Det er ingern tvil – det virker 🙂 Ser utrolig mange muligheter både som sykepleier og som privatperson. Dette skulle jeg ønske jeg hadde startet med for lenge siden; det er “livets skole”.” – Doris Henriksen, Helsesøster, NLP Practitioner

  Bente Bergseth, selvstendig næringsdrivende, NLP Master Practitioner

  Jeg har jobbet i næringslivet i mange år og jobbet i 10 år med barn og ungdoms sosialutvikling. Utdanningen ved NOCNA har vært en stor glede. Den er veldig praktisk rettet. Vi har fått lov til å teste oss selv underveis. Det har vært mye glede og humor underveis. Det å gå inni et fag som er ganske stort, som går på kommunikasjon i møte mennesker har gitt meg enormt mye. Jeg har lært masse som jeg ikke trodde var noen gang mulig å lære på så kort tid.

  Kirsti Johanne Gjestvang Wedum, NLP Master Practitioner

  STOR takk til Gillian, Melinda for alt dere gir og øser av på hver samling. Det gir en varm, harmonisk og kriblende glede å ta imot. Stolt av å være NOCNA student. – Kirsti Johanne Gjestvang Wedum, fagleder og voksenopplæringsrådgiver, NLP Master Practitioner

  Hanne H. Bidtnes, Helsecoach, NLP Master Practitioner

  “Å være aktiv student ved Nordic Coach & NLP Academy er et privilegium. Her skaper du selvutvikling og forandring ideg selv slik at du kan bli den personen du virkelig ønsker å være.Treningen ved akademiet har et høyt pedagogisk nivå og foregår i lokaler som ligger ved vannkanten i naturskjønne omgivelser. Her reduseres stress, energinivået øker og humør og tankesett blir merkbart positivt.

  Du vil møte dyktige trenere som guider og leder deg trygt fremover mens du i virkeligheten gjør hele prossessen selv! Høres dette spennende ut? Her vil du viil lære å snu negative tankemønstre og følelser til utfordrende ogspennende oppgaver. Du vil oppleve en stor forandring i deg selv i form av trygghet, selvinnsikt og mestring. Og du vil bli en god lytter og menneskekjenner. For min egen del kan jeg bare si at min tid som student ved The Paradigm Academy er det beste jeg har gjort for meg selv – noensinne! ‘Where Focus Goes – Energy Flows’ ” 
  – Hanne H. Bidtnes, NLP Master Practitioner, helse- og frisklivscoach

  Aase Sydness, Helsecoach, NLP Master Practitioner

  Livet er forunderlig, og tar mange uventede vendinger. Jeg startet på skolebenken og NLP i en alder av 60 år! Og ja, det var ganger da jeg var helt på tampen til å gi opp. Dette er ikke lek, du får ingenting gratis. Hardt arbeid og nye uvante måter både å tenke å jobbe på. Alt dette skjedde ved en “tilfeldighet” etter overtaling fra min søster Lilli Bendriss -og et par til.

  Takket være fantastiske lærere og en utrolig spennende studie, så kom jeg gjennom. Både Gillian, Melinda og de andre lærerne, har en utrolig kunnskap i faget. De er dyktige til å formidle og studien var ispedd en masse humor og glede. Jeg tar av meg hatten for dem. Til og med min egen klaustrofobi har jeg fått bukt med. 🙂 
  N å som ferdig sertifisert helse- og frisklivscoach har jeg både tatt til meg lærdom og utviklet meg slik jeg aldri hadde trodd var mulig. Nå er det ikke gode råd jeg gir lenger, men hjelp til selvhjelp. Jeg må si jeg har hatt en fantastisk reise. Og jeg ser det hjelper. Nå tar mine klienter sine egne valg. Jeg har startet Verdibasert NLP kurs for barn og unge. Tenk så fantastisk! Jeg kan gi de som er ved starten av et langt liv disse verdifulle bevisstgørende teknikkene, og hjelpe de til å tro på seg selv, stå sterkt , få selvtillit og selvfølelse., takle motgang og mobbing. osv osv…… !!!! Jeg vil bare si ” Tusen takk.”

  Anneli Rose Bengtson, kunstner, NLP Master Practitioner

  Jeg er gründer, hagetegner, kunstner. Utdanningen ved NOCNA ville jeg aldrig vært foruten. Kraftfulle verktøy. Ja hva skal jeg si? Beyond words!

  Allison Bush, ernæringsfysiolog, Professional Coach, Helsecoach, NLP Master Practitioner

  Da jeg nærmet meg avslutningen av utdannelsen som ernæringsfysiolog tenkte jeg at det ville være hensiktsmessig å ta et kurs i kommunikasjon for å komplimentere min utdannelse. Etter grundig undersøkelser ble valget mitt Nordic Coach & NLP Academy,  da de har lengst erfaring og solid kompetanse innenfor NLP i Norge. Jeg forsto raskt etter de første samlingene at NLP var så uendelig mye mer enn et kurs i kommunikasjon. Nøkkel til suksess er solid faglig kompetanse innen utdanningfagfeltet, samt evnen til å formidle det, og sistnevnte er der Nordic Coach & NLP Academy gir meg unik innsikt innenfor NLP og medmenneskelige relasjoner.

  Mitt arbeid består av å holde foredrag samt individuelle samtaler. Samtalene handler i hovedsak om livsstilendringer. Klientene i samtaler må ofte snakke om svært personlige og utfordrende temaer der jeg hjelper de frem i prosessen med å gi de verktøy slik at det når sine mål.

  Det er kjent at allianse og klientens bedring har en klar sammenheng, NOCNA har gitt meg den nødvendige kompetansen og verktøy  for å forsterke samspillet og relasjonen mellom klienten og meg selv.

  Som aktiv student hos NOCNA opplever jeg at det er nettopp disse egenskapene jeg får tilegnet meg og som får meg til å reflektere og skape endring profesjonelt, dette gir åpninger der det tidligere var stengt.

  Hjemme har vi blitt en NLP familie. Dette er den beste investering du kan gjøre for din helse, familie og arbeid. Det har endret mitt liv på så mange plan. 

  Veslemøy Brekke, NLP Master Practitioner

  Å være aktiv student ved Nordic Coach & NLP Academy har gitt meg mye mer enn jeg ante jeg kunne få, før jeg startet der. Før jeg selv begynte på skolen leste jeg om andre studenters erfaringer, hvor de sa at å gå på Nordic Coach & NLP Academy var det beste de hadde gjort for seg selv. Nå er JEG blant de studentene som kan si at dette er det beste jeg har gjort for meg selv.

  Jeg har på mange måter funnet igjen den barnlige siden av meg selv, den siden som har vært dekket av gamle begrensninger og overbevisninger. Jeg har lært effektfulle teknikker som har gir meg mulighet til å skape det livet jeg ønsker meg. Jeg har lært mye om kommunikasjon og hvordan kommunisere effektivt med mennesker jeg omgir meg med. Jeg har tilegnet meg et ressursfylt språk. Alt dette som jeg har lært på The Paradigm Academy, tar jeg med meg resten av livet.

  Det er et godt læringsmiljø på skolen og læring skjer i alt vi gjør – bevisst og ubevisst. Barn lærer hele tiden. De er som svamper som suger til seg læring og nye erfaringer på en leken og enkel måte. Og sånn kan jeg også beskrive det å være voksen og lære på The Paradigm Academy. Det er som å ta et pust fra hverdagen, være barn, være tilstede, være en lærende, lekende voksen. NLP – Now Lets Play! – Veslemøy Brekke, NLP Master Practitioner i avsluttende fase av Helse- og frisklivscoachutdanning

  Anita Range, NLP Practitioner

  Jeg opplever at lærerne ved Nordic Coach & NLP Academy er troverdige, kongruente, ressurssterke og faglig dyktige. Jeg har forstått at selvdisiplin er viktig for å komme i mål. Det har vært en fantastisk reise. Jeg har lært mer her en jeg har gjort på alle år jeg har gått på skole. – Anita Range, Personlig trener/instruktør, NLP Master Practitioner

  Anita Lindholt, NLP Master Practitioner

  Jeg har studert ved Nordic Coach & NLP Academy på Bygdøy siden 2008. Er tidligere utdannet i det offentlige helsevesen. Jeg har blitt mer bevisst om hva jeg har fokus på i jobben, hvordan jeg komuniserer, språket mitt, hvordan jeg observere, samhandling med barn og kolleger. Ja, jeg kunne skrevet mye mye mer. Dette er den nydligste opplevelsen jeg har blitt bevisst siden jeg startet min yrkeskarriere. Så takk til Astrid Foss Amor som ba meg med på info kvelden for fire år siden og takk til Gill Godtfredsen og Melinda Merunada for de beste årene med “skole” i mitt liv. NLP Master Practitioner, i avsluttende fase av Platinum Professional Coach utdanning

  Carolina Nystrøm, NLP Master Practitioner

  Meget inspirerende og kongruente lærere som er gode rollemodeller. Jeg har fått en mestringsfølelse. Gruppedynamikken er meget bra, åpen og med stor respekt for hverandres modell av verden. – Carolina Nystrøm, NLP Master Practitioner i avsluttende fase av Helse- og frisklivscoachutdanning

  Linda Djupvik, NLP Master Practitioner

  Opplever dette året som den største “oppvåkning” til nå i livet mitt. Bevisst at jeg kan hjelpe meg selv og at jeg også har mye å gi andre. Fantastiske verktøy – sterke. Anbefales som verktøy til egenutvikling og utdannelse/tilleggsutdannelse. – Linda Djupvik, homeopat, NLP Master Practitioner

  Mette Ø Nordstrand, NLP Master Practitioner

  I mitt arbeid som veileder i Oppfølgingsenheten Frisk AS bruker jeg elementer av NLP hver eneste dag. Dette i form av bevisstgjørende spørsmål, målarbeid, språk, ankre, metaforer og andre teknikker. Dette gjøres på individ nivå. Videre leder jeg ukentlig grupper innenfor målarbeid og mer prosessorienterte grupper med varierende temaer som f.eks motivasjon, endring, selvfølelse/ selvtillit, identitet og lignende. – Mette Ø. Nordstrand, Helsecoach, veileder arbeid-helse, Oppfølgingsenheten Frisk