• NLP PRACTITIONER - Communication & Coaching Psychology MELD MEG PÅ TRUSTED PROFESSIONALS NLP PRACTITIONER Internasjonal sertifisering og formelle studiepoeng (CPD) MELD MEG PÅ TRUSTED PROFESSIONALS NLP PRACTITIONER Selvledelse, motivasjon & mestring MELD MEG PÅ TRUSTED PROFESSIONALS
 • Hovedmålene med NLP Practitioner er å:

  • Kommunisere effektivt på alle nivåer, både verbalt og non-verbalt
  • Lære deg å motivere deg selv og andre
  • Etablere gode velfungerede relasjoner
  • Lære deg å møte utfordringer
  • Lære deg stressmestring
  • Skape positive forandringer for deg selv og andre
  • Lære praktiske verktøy og metoder for å skape positive forandringer
  • Lære å skape ressursfulle tilstander og en god tilstandskontroll
  • Få kontakt med ditt indre potensial og ressurser
  • Yte ditt beste
  • Effektive coachingteknikker og modeller for å støtte utvikling
  • Øke din innflytelse
  • Fokusere på mål og oppnå dem
  • Bli mer fleksibel og løsningorientert
  • Gi grunnlag for videre coachutdanning

  Motiverende utdanning som gir deg praktiske verktøy

  NLP Practitioner er grunnutdanningen innen NLP som hjelper deg å hente frem de beste ressursene i deg selv og andre. Den kunnskapen du får, vil hjelpe deg til å klargjøre og nå egne mål og drømmer på en effektiv, morsom og inspirerende måte.

  Du får en grundig innføring i kommunikasjon, coaching, ressursutvikling og personlig mestring. Coachingmetodikk og praktiske øvelser blir trukket inn tidlig i utdanningen slik at du får med deg verktøy til praktisk nytte i hverdagen, både privat og i jobbsammenheng.  Du får også praktiske teknikker og verktøy for å håndtere utfordringer, samt innsikt i dine personlige styrker og potensialer. Ved å utdanne deg til NLP Practitioner vil du utmerke deg i å hjelpe deg selv (og om du ønsker også andre) i å skape den fremtid du ønsker.

  Når du tar en NLP-utdanning lærer du deg konkrete metoder, teknikker og modeller som er utviklet av å studere mennesker og organisasjoner med fremragende suksess innen ulike områder. Dette kan du kan bruke i din personlige utvikling, og modellene er også svært effektive å bruke når du kommuniserer med andre mennesker og i karriereutvikling.

  Du vil sette stor fokus på dine muligheter og øke din bevissthet og tro på egne evner og ferdigheter. Positive og varige endringer, økt energi og livsglede, økt motivasjon,  mot til å våge og satse, er noen av de resultater du henter hjem etter en utdanning ved NOCNA. Din Menneskeforståelse utvides og du øker dine evner til å skape bedre relasjoner med andre mennesker. 

  Det er viktig at kandidater som ønsker denne utdannigen for profesjonelt bruk også er villige til å arbeide med egen selvutikling. Utdanningen krever ærlighet og evnen til å akseptere, respektere og arbeide med følelser utifra en voksen og moden holdning. Dette kan fint gjøres uten å dele personlig og privat informasjon i plenum. Kandidater må signere NOCNAs etiske regelverk. Sertifisering skjer på grunnlag av oppnådd kunnskap, kompetanse, holdning/modenhet og personlig egnethet i henhold til pensum og individuell progresjon.