• COACHING PSYKOLOGI - Kommunikasjon og coachingpsykologi i praksis
 • KOMMUNIKASJON & COACHINGPSYKOLOGI

  Ved NOCNA har vi fokus på kommunikasjon og coachingpsykologi. Coachingpsykologi er et felt innenfor psykologi og spesielt anvendt psykologi, hvor vi bruker psykologiske teorier og begreper i praksis med coaching. Vi integrerer coaching og psykologi og bruker psykologisk kunnskap for å bedre forstå og bruke de ulike coachingteknikkene og metodene og kommunikasjonsprosessen i det praktiske coachingarbeidet. Våre studenter har i årevis gitt feedback på at det å lære og forstå mer om psykologi er et fortrinn når en studerer coaching og kommunikasjon. Vi har i mange år hatt et akademisk tverrfaglig team og psykologisk kompetanse og psykologer i lærerstaben, hvilket skiller NOCNA ut fra mange andre coachingskoler og sikrer deg som student et høyt kvalitetssnivå og optimale læringsmetoder.

  Når vi arbeider med coachingpsykologi, så handler det om å øke ytelse, prestasjon, trivsel, forståelse og handling hos enkeltpersoner, team og organisasjoner. Det blir ofte brukt evidensbaserte metoder forankret i vitenskapelig forskning som basis for de teknikkene og metodene vi lærer ved skolen og de ulike utdanningene. I mange år har vi også integrert NLP og nevrovitenskap i vår undervisning gjennom samarbeid med professor i psykologi og anvendt nevrovitenskap (cognitive neuroscience).

  Coachingpsykologi har vokst frem gjennom mange år og er i stadig utvikling. Vi ved NOCNA følger med og oppdaterer vår kompetanse stadig vekk for å enda bedre integrere coachingpsykologi inn i våre kurs og utdanninger. Det handler om å utvikle en forståelse for ulike coachingretninger, modeller og referanserammer og hvordan de brukes i coaching og kommunikasjon praktiskt. Vi arbeider også for å hjelpe våre studenter til å forstå coachingpsykologi og få kunnskap og kompetanse om kognitive adferdsterapeutiske teknikker, problemløsning, løsningsfokusert tilnærming og arbeid med emosjoner og hvordan arbeide med mestring av emosjonelle utfordringer, selvaksept, motivasjon, fokus, målsetninger, transformasjon, stresstoleranse, og praktiske relevante coachingferdigheter som brukes i coaching.

  Coachingpsykologi hjelper også coachene til å bedre kunne bistå sine klienter/kunder til å overkomme hindringer på vei mot målet og til å aktivt coache klienten på å skape gode og effektive handlingsplaner for coaching.

  Vi har utviklet flere coachstudier som har fokus på ulike områder innenfor coachingpsykologi blant annet arbeids- og organisasjonspsykologi (Sertifisert Business & NLP Coach), helsepsykologi og positiv psykologi (Sertifisert Helsecoach), motivasjonspsykologi, kognitiv psykologi og kognitiv adferdsterapi, humanistisk psykologi, sportspsykologi (NLP Sports Practitioner), nevrovitenskap med mer. NOCNA tilbyr også en egen coachretning innenfor Kognitiv Coaching (Certified Cognitive Coach), som egner seg for dem som ønsker en grundig og profesjonell coachtilnærming med fokus på coachingpsykologi, kognitiv psykologi og kognitiv adferdsterapi (cognitive behavioural therapy).