Chat with us, powered by LiveChat
 • Inger Lise Sætren

  Inger Lise Sætren, advokat, sosionom, styreleder, fagkonsulent, lærer, Certified NLP Trainer, Registered Health Coach
 • Inger Lise er praktiserende advokat i Oslo. Hun er i tillegg Sosionom og har en lang karriere innenfor offentlig tjeneste. Hun har tidligere vært påtaleansvarlig for både Oslo og Tromsø Politidisktrikter. Inger Lise har bakgrunn innenfor coaching fra BI og er også Certified NLP Trainer, registrert helsecoach (RH) og platinum professional coach (PPC). Inger Lise er styreleder ved Nordic Coach & NLP Academy og lærer i etikk og lovverk på helse- og frisklivscoach, platinum professional coach og friskliv, healiing og helsefremmende arbeid utdanningene. Hun er aktiv bidragsyter for formalisering av NLP i Norge. Inger Lise er styremedlem i Norsk Forening for Coaching & NLP og leder i organisasjonens klage og kvalitetsorgan. Organisasjonen er godkjent som utøverorganisjason av Helsedirektoratet.

  Bakgrunn:

  Juridikum, Universitet i Oslo
  Sosionom, Norges Kommunal Sosialhøyskole
  Grunnfag psykologi, Universitetet i Oslo
  Grunnfag sosiologi, Universitet i Oslo
  Coaching BI
  Lederutvikling BI
  Registrert Helsecoach, utd. ved Nordic Coach & NLP Academy
  Certified NLP Trainer, Nordic Coach & NLP Academy
  Intensive Training Course in Adult Education,Nordic Coach & NLP Academy
  Platinum Professioal Coach, Nordic Coach & NLP Academy
  Certified NLP Master Practitioner, Nordic Coach & NLP Academy
  Certified NLP Practitioner, Nordic Coach & NLP Academy
  Intensive Training Course in Adult Eduction, Nordic Coach & NLP Academy

  Tidligere arbeidet som:
  Sosialsjef i Måsøy Kommune
  Påtaleansvarlig i Oslo Politidistrikt
  Påtaleansvarlig i Tromsø Politidistrikt
  Dommerfullmektig i Heggen og Frøland
  Vikarierende sorenskriver i Heggen og Frøland
  Sosialfullmekting ved Manglerud og Grorud Sosialkontor, Oslo
  Sosialkonsulent ved Sosialvakttjeneste, Oslo Legevakt

  “The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.” — William Ward